Om Nyborg Friskole

VORES SKOLE

Nyborg Friskole er en fri grundskole med de rettigheder og forpligtelser, det indebærer.

For elever, forældre og medarbejdere betyder det:

  • En fælles vilje til at påtage sig ansvaret for at skabe den bedst mulige skole for alle
  • En fælles stræben efter frihed, ligeværd og demokratisk adfærd i det forpligtende fællesskab, der udgør Nyborg Friskole

 

Nyborg Friskole har ca. 320 elever i 0.-10. klasse. Vi har i gennemsnit ca. 23 elever pr. klasse.
Desuden har vi en førskole-børnehave, hvor børnene begynder året før skolestart.

FAGLIGHED, KREATIVITET OG DANNELSE

Nyborg Friskole blev grundlagt i 1996. Vi er en udviklingsorienteret, moderne og dynamisk friskole, der står på skuldrene af en lang dansk friskoletradition. Nyborg Friskole er karakteriseret ved:

  • Fokus på faglighed, kreativitet og moderne dannelse
  • At vi prioriterer tolærerordning
  • Et forpligtende socialt fællesskab

Den høje faglighed og kreative tilgang gennemsyrer alle aktiviteter. Vores lærere er ambitiøse på elevernes vegne, og de voksnes lyst til samvær med elever er kendetegnende for skolen. Vi tilstræber, at lærerne underviser i få fag, som de brænder for og er rigtig dygtige til. Undervisningens faglige niveau – og dermed elevernes gennemsnitlige resultat ved afgangseksamen – vidner om dette.

UNDERVISNING I ØJENHØJDE

Friskoler har hver sin profil. Hos os handler det om at forene en kreativ tilgang med solid faglighed og menneskelige egenskaber. Vi har en engageret lærerstab, der brænder for og har klare mål for undervisningen.

Hos os foregår undervisningen dér, hvor barnet befinder sig udviklingsmæssigt. Vi ser på, hvad det enkelte barn har brug for. Det handler om børnene, og det handler om at kvalificere dem til resten af livet.

Vi er meget opmærksomme på ikke at tabe nogen undervejs og evaluerer løbende på klassens og den enkelte elevs udvikling. Vi har fokus på de elever, der har svært ved at følge med.

IT PÅ TAVLEN

Vi bruger IT i undervisningen, hvor det giver mening og styrker elevernes fremtidige virke. På Nyborg Friskole har vi iPad´s til indskolingens elever og bærbare computere til 3. og 4. klasse. Fra 5. klasse skal eleverne medbringe egen computer.

 

WE SPEAK ENGLISH – I BØRNEHAVEKLASSEN

På Nyborg Friskole begynder engelskundervisningen allerede i børnehaveklassen. Ikke for at terpe, men for at give børnene appetit på den store verden, der åbner sig fra første dag i skolen.

 

DYGTIGE SPECIALUNDERVISNINGSLÆRERE

Nyborg Friskole har to AUT-huse med et særligt undervisningstilbud og er af Undervisningsministeriet certificeret som profilskole for specialundervisning. Vi har stor ekspertise på området, hvilket er til gavn for alle klasser.

TRIVSEL – OM AT HØRE HJEMME

Nyborg Friskole er opdelt i afdelinger – også fysisk – så eleverne ved, hvor de “hører hjemme” i hverdagen. Det er vigtigt for os, at eleverne udvikler social bevidsthed og lærer at begå sig godt i fællesskabet. Vi har stor fokus på den enkelte elevs behov, uanset niveau.

Vi forventer af eleverne, at de vil lære og udvikle sig. Og vi forventer, at forældrene samarbejder med skolen om at skabe trivsel og udvikling hos den enkelte elev – både individuelt og som en del af fællesskabet.

 

ORDENSREGLER?

Vores adfærdskodeks siger, at vi opfører os ordentligt og med respekt for både kammerater, personale og bygninger. Det er vigtigt, at såvel elever som ansatte respekterer undervisningen og mødetider. Når man arbejder med børn, kan der opstå uønskede situationer, og så griber de voksne ind, tager ansvar og optræder som forbilleder. Hvis vi skønner et behov, vil vi involvere forældrene i løsningen af trivsels- og adfærdsproblematikker.

Nyborg Friskole

Jesper Vognsgaard
Skoleleder
Per Duelund (PD)
Viceskoleleder
Christina Vestergaard Kalser (CK)
Christina er pædagog og børnehaveleder.
Line Bach Nielsen (LB)
Line Bach Nielsen er pædagogisk koordinator i AUT, hvor hun også underviser i dansk og engelsk.
Brian Klarskov Hansen (BH)
Brian er leder af Regnbuen. Pædagog - ansat 32 timer om ugen.
Dorthe Mose Rasmussen
Regnskabsfører
Anja Tinggaard Greve Nielsen
Sekretær
Mette Cecilie Saaby (MC)
Mette er børnehaveklasseleder og idrætslærer i indskolingen.
Karen Madsen (KM)
Karen er klasselærer i indskolingen, billedkunstlærer på mellemtrinnet og underviser i AUT.
René Bundgaard Hansen (RH)
René er klasselærer på mellemtrinnet, hvor han underviser i matematik og naturfag. Underviser desuden i AUT i matematik, idræt, engelsk og krea-fag. Formand for Pædagogisk Udvalg og skolens lærermøder.
Sanni Lindegård (SL)
Sanni underviser i børnemiljøet i fagene tysk, natur/teknologi og matematik. Hun er fagudvalgsformand i natur/teknologi.
Nicolai Hansen (NAH)
Nicolai underviser i både børnemiljøet og udskolingen i matematik, natur/teknik, musik, historie og idræt.
Mette Lillelund Fabricius (MF)
Mette er klasselærer i indskolingen og motorikvejleder.
Mia Lynge Andersen (ML)
Mia er pædagog i SFO, AUT og børnemiljøet.
Eva Danielsen (ED)
Eva er pædagog i børnehaveklassen.
Lykke Rohde-Severinsen (LS)
Lykke er pædagog i indskolingen og SFO.
Lone Hansen (LOH)
Lone er pædagog i indskolingen.
Anne Brunhøj-Esbensen (AE)
Anne er klasselærer og underviser i børnemiljøet i dansk, tysk, historie, kristendom og billedkunst. Underviser i udskolingen i tysk.
Mads Egholm Andersen (ME)
Mads underviser i dansk, engelsk, idræt og kristendom i børnemiljøet og udskolingen.
Rikke Refsgaard Iversen (RI)
Rikke underviser i dansk, kristendom og tysk i indskoling, udskoling og AUT.
Thomas Olesen (TO)
Thomas underviser i engelsk, kulturfag og madkundskab på mellemtrinnet og i udskolingen.
Mette Hessellund (MH)
Mette underviser i dansk, kristendom, musik og kor i udskolingen og mellemtrinnet
Dan Nielsen (DN)
Dan underviser primært i udskolingen i engelsk og tysk.
Louise H. Rasmussen (LH)
Louise underviser i dansk i udskolingen, hvor hun også er læsevejleder og fagudvalgsformand i dansk.
Maria Eskildsen (MES)
Maria underviser i matematik i udskolingen og i naturfag og matematik i AUT. Desuden er hun matematikvejleder.
Steffen Lynge Petersen (SP)
Steffen underviser i udskolingen i fagene matematik og naturfag. Desuden er han matematikvejleder.
Hanne Christiansen (HC)
Hanne underviser primært i udskolingen i fysik, biologi, geografi og matematik. Hun er fagudvalgsformand for fysik/biologi/geografi.
Birgitte Villebro Jørgensen (BVJ)
Birgitte er huslærer i AUT. Hun underviser i dansk, matematik, kulturfag, idræt, krea og kulturfag. Birgitte er også læsevejleder på hele skolen.
Astrid Fog (AF)
Astrid er klasselærer og underviser i matematik, historie og samfundsfag i udskolingen.
Randi Hærup Poser (RP)
Randi underviser i historie og samfundsfag i udskolingen samt i dansk og engelsk i AUT.
Lykke Rosenørn (LR)
Lykke er huslærer i AUT. Hun underviser i dansk, engelsk, kulturfag, naturfag, krea og idræt i AUT og som støttelærer i udskolingen.
Danni Stilbjerg (DS)
Danni er huslærer i AUT. Han underviser i dansk, engelsk, kulturfag, naturfag, idræt og krea i AUT.
Mette Bjerre (MB)
Mette er huslærer i AUT. Hun underviser i dansk, matematik, kulturfag, krea og naturfag.
Anne Mortensen (AM)
Anne er huslærer i AUT. Hun underviser i dansk, matematik, naturfag, kulturfag og krea. Anne underviser også i håndværk og design på mellemtrinnet.
Louise Schmidt Thrane (LT)
Louise er pædagog i børnehaven.
Malene Andersen (MVA)
Malene er pædagog i børnehaven.
Ken Høg Riis (KR)
Ken er pædagogmedhjælper i børnehaven.
Peter Hangaard Petersen (PP)
Peter er pædagog i SFO og hjælpelærer på mellemtrinnet.
Susanne Cardel (SCA)
Susanne er pædagogmedhjælper, ansat 20 timer om ugen i SFO.
Jesper Nielsen (JN)
Jesper er skolens pedel.
Peter Schødt (PS)
Peter er pedelmedhjælper.
Steffen Bartel (SB)
Steffen er pedelmedhjælper.
Line Ubbesen (LU)
Line er pedelmedhjælper.
Christina Lyngbakke Larsen
Bestyrelsesformand. Kontaktperson for udskolingen (7.-9. kl.) og AUT.
Henrik Neelmeyer
Næstformand i bestyrelsen. Kontaktperson for børnemiljø (3.-6. kl.).
Tue Fabricius
Bestyrelsesmedlem. Kontaktperson for børnehaven.
Hanne Krogh Præst
Bestyrelsesmedlem. Kontaktperson for børnemiljø (0.-2. kl.).
Brian Kristiansen
Bestyrelsesmedlem. Kontaktperson for børnemiljø (3.-6. kl.).
Mette Elgaard Spangsgaard
Bestyrelsesmedlem. Kontaktperson for udskolingen (7.-9. kl.) og AUT.
Maria Høj Mathiasen
Bestyrelsesmedlem
\