Børnehave

NYBORG FRISKOLES BØRNEHAVE

Kontakt os på tlf. 40 30 84 31

PRIS

  • En børnehaveplads koster 2.287 kr. pr. måned, idet bestyrelsen har vedtaget, at prisen følger den kommunale takst.
  • Der betales forud hver den første i måneden.
  • Der betales for 11 måneder – uanset ferie, sygdom eller andet fravær.
  • Der kan i Borgerservice søges om økonomisk friplads, hvis husstandens indtægt giver mulighed for det.
  • Der ydes ikke søskenderabat, da børnehaven og skolen er to selvstændige enheder (som er hhv. kommunalt og statsligt støttet).

ÅBNINGSTIDER:

  • Vi åbner kl. 6.15 og lukker kl. 17 (fredag kl. 16.45)

 

VI HOLDER LUKKET:

  • Fredag efter Kristi Himmelfart
  • Grundlovsdag den 5. juni
  • I uge 29 og 30 (sommerferie)
  • Lørdag den 23/12 2023 til tirsdag 2/1 2024

Personale i børnehaven

Christina Vestergaard Kalser (CK)
Christina er pædagog og børnehaveleder.
Louise Schmidt Thrane (LT)
Louise er pædagog i børnehaven.
Ken Høg Riis (KR)
Ken er pædagogmedhjælper i børnehaven.
Malene Andersen (MVA)
Malene er pædagog i børnehaven.
\