7. klasse - klar til et skoleskift?

To nye 7. klasser med stærkt årgangsfællesskab

Nyborg Friskole har ét spor indtil 6. klasse, og hvert år i august optager vi nye elever på 7. årgang, så vi har to spor fra 7. - 9. klasse. Det er altid en spændende proces, hvor vi 'blander kortene' og skaber to helt nye 7. klasser. Den første dag er alle lidt nervøse - både nye og gamle - men det går hurtigt over, når vi først kommer i gang.

Vi gør rigtig meget for at skabe et godt og trygt klassefællesskab, der giver et stærkt fundament for de næste tre skoleår frem til eksamen i 9. klasse. Som noget af det første tager vi på en ryste-sammen-tur, hvor vi overnatter i Kajbjergskoven eller på campingpladsen i Nyborg. Det er altid et par fantastiske dage, hvor eleverne lynhurtigt lærer hinanden at kende.

Et godt fællesskab på tværs

På 7. årgang gør vi også meget ud af at skabe et rummeligt årgangsfællesskab med plads til alle. Vi tilfører nogle to-lærertimer, og vi forsøger at skemalægge, så 7.A og 7.B har de samme fag på samme tid. Det er med til at styrke trivslen og fællesskabet på årgangen.

Senere tager vi også på udveksling hos vores venskabsklasser i Spanien, som efterfølgende besøger os i Nyborg. Det er altid en kæmpe oplevelse - og nogle gange en øjenåbner for vores elever, at unge i Europa kan være så forskellige og samtidig så ens.


Klar til et skoleskift? I er velkomne til at få en uforpligtende rundvisning.
Kontakt skolen på tlf. 65 31 76 71 og aftal nærmere.

Høj faglighed i alle fag, også de kreative

Nyborg Friskole er afdelingsopdelt, og i 7. klasse møder eleverne et team af lærere, der har specialiseret sig i at undervise i udskolingen og brænder for deres fag. Som en del af vores tilbud skal eleverne også vælge et af de praktisk-musiske valgfag: Madkundskab, Musik eller Billedkunst, som de afslutter med deres allerførste eksamen i 8. klasse. Det er også i 8. klasse, eleverne får deres første standpunktskarakterer. Læs mere om karakterer og udskolingen.

Nyborg Friskole er i øjeblikket i gang med en udviklingsproces, hvor vi giver vores faglokaler et kæmpe løft og styrker fagligheden i de praktisk-musiske fag. Vi har store planer for faglokalerne til Musik, Madkundskab, Billedkunst, Idræt, Håndværk & Design og for vores udearealer. Med de nye faciliteter vil de æstetiske læreprocesser og håndens arbejde komme til at fylde endnu mere og blive en integreret del af undervisningen i alle fag. (Læs mere om skolens byggeplaner)

Et afvekslende skoleår med traditioner

Som elev i Nyborg Friskoles 7. klasse er du også en del af  det store fællesskab på hele skolen. Vi mødes alle sammen en gang om ugen til morgensang i salen. Vi har også en række store og små traditioner med fx den årlige høstfest og fælles is-spisning, når skolens store bøg springer ud.

I løbet af skoleåret mødes vi også jævnligt på tværs af klasser og årgange. Vi har seks blokuger, der fordeler sig på hele uger og enkelte blokdage, hvor vi bryder skemaet op. Det kan fx være en forfatterdag, hvor hele skolen arbejder med et bestemt forfatterskab - eller skolens store musikteater, hvor vi indtager kulturhuset Bastionen i en uge og laver vores helt egen forestilling.

Er I klar til indskrivning?

Hvis dit barn overvejer eller har besluttet sig for at gå i 7. klasse på Nyborg Friskole til næste år eller et af de kommende skoleår, skal I skrive barnet på vores venteliste. Det foregår elektronisk ved hjælp af MitID.

LINK: INDSKRIV DIT BARN TIL 7. KLASSE PÅ NYBORG FRISKOLE

Herefter er I meget velkomne til at besøge os, snakke med os og få en uforpligtende rundvisning, hvor I kan opleve skolen. Forud for besøget, der tager en times tid, beder vi jer om at læse og udfylde vores skoleaftale, som samtalen tager udgangspunkt i.

Du kan kontakte os på tlf. 65 31 76 71 eller kontor@nyborgfriskole.dk for at aftale et møde og en rundvisning.

På Nyborg Friskole vægter vi samarbejdet mellem skole og hjem meget højt. I skal være klar over, at I med en tilmelding melder jer ind i et forpligtende fællesskab, hvor alle byder ind med det bedste, de har. Vi gør rigtig meget for at give eleverne et godt, trygt og lærerigt skoleforløb - og det kræver et godt og konstruktivt samarbejde mellem alle parter.

Kort om skolen og vores værdier

Nyborg Friskole blev oprettet i 1996 og har i dag ca. 310 elever fra 0. - 9. klasse og AUT (Anderledes Undervisnings Tilbud) samt børnehave og SFO. Vi er en udviklingsorienteret og moderne friskole, der står på skuldrene af en lang dansk friskoletradition.

Nyborg Friskole er karakteriseret ved:

  • Et forpligtende fællesskab med plads til den enkelte elev
  • En kreativ tilgang til læring med tid til fordybelse
  • Faglig og kulturel dannelse, der styrker nysgerrigheden på livet omkring os
  • At vi prioriterer tolærerordning, også i udskolingen


Læs mere om skolen og vores udskoling

Lærere i udskolingen

Dan Nielsen (DN)
Dan underviser primært i udskolingen i engelsk og tysk.
Louise H. Rasmussen (LH)
Louise underviser i dansk i udskolingen, hvor hun også er læsevejleder og fagudvalgsformand i dansk.
Thomas Olesen (TO)
Thomas underviser i engelsk, kulturfag og madkundskab på mellemtrinnet og i udskolingen.
Lykke Rosenørn (LR)
Lykke er huslærer i AUT. Hun underviser i dansk, engelsk, kulturfag, naturfag, krea og idræt i AUT og som støttelærer i udskolingen.
Randi Hærup Poser (RP)
Randi underviser i historie og samfundsfag i udskolingen samt i dansk og engelsk i AUT.
Maria Eskildsen (MES)
Maria underviser i matematik i udskolingen og i naturfag og matematik i AUT. Desuden er hun matematikvejleder.
Nicolai Hansen (NAH)
Nicolai underviser i både børnemiljøet og udskolingen i matematik, natur/teknik, musik, historie og idræt.
Steffen Lynge Petersen (SP)
Steffen underviser i udskolingen i fagene matematik og naturfag. Desuden er han matematikvejleder.
Anne Brunhøj-Esbensen (AE)
Anne er klasselærer og underviser i børnemiljøet i dansk, tysk, historie, kristendom og billedkunst. Underviser i udskolingen i tysk.
Mads Egholm Andersen (ME)
Mads underviser i dansk, engelsk, idræt og kristendom i børnemiljøet og udskolingen.
Hanne Christiansen (HC)
Hanne underviser primært i udskolingen i fysik, biologi, geografi og matematik. Hun er fagudvalgsformand for fysik/biologi/geografi.
Danni Stilbjerg (DS)
Danni er huslærer i AUT. Han underviser i dansk, engelsk, kulturfag, naturfag, idræt og krea i AUT.
Birgitte Villebro Jørgensen (BVJ)
Birgitte er huslærer i AUT. Hun underviser i dansk, matematik, kulturfag, idræt, krea og kulturfag. Birgitte er også læsevejleder på hele skolen.
Astrid Fog (AF)
Astrid er klasselærer og underviser i matematik, historie og samfundsfag i udskolingen.
Anne Mortensen (AM)
Anne er huslærer i AUT. Hun underviser i dansk, matematik, naturfag, kulturfag og krea. Anne underviser også i håndværk og design på mellemtrinnet.
\