Børnemiljø

Bh. kl. - 6. klasse

Børnemiljøet - en god start

På Nyborg Friskole arbejder vi hver dag på at danne og uddanne eleverne til åbne, nysgerrige og livsduelige unge mennesker, der er klar til et aktivt liv i samfundets fællesskaber. Fundamentet er det fysiske samvær og nærvær i hverdagen, hvor eleverne lærer at træffe gode beslutninger for sig selv og andre.

Nyborg Friskole er karakteriseret ved:

- Forpligtende fællesskab med plads til den enkelte elev
- Kreativ tilgang til læring med tid til fordybelse
- Faglig og kulturel dannelse, der styrker nysgerrigheden på livet omkring os
- At vi prioriterer tolærerordning

MEDANSVAR

Vi tror på, at børn tidligt skal have medansvar for deres egen læring – og at det har stor betydning, at børnene modtager undervisning på netop det niveau, de befinder sig på. Det tilrettelægger vi undervisningen efter.

 

BLOKUGER

I løbet af året arbejder vi med forskellige emner, både på eget klassetrin og på tværs af årgangene. Derudover afholder skolen adskillige blokdage og blokuger året igennem, hvor eleverne fra indskolingen oplever at blive undervist sammen med skolens øvrige elever og personale.

LÆSNING OG ENGELSK I BØRNEHAVEKLASSEN

På Nyborg Friskole har vi stort fokus på læsning. Derfor starter læseundervisningen allerede i børnehaveklassen, hvor undervisningen selvfølgelig er præget af leg. Børnene lærer også engelsk fra børnehaveklassen – her foregår undervisningen gennem engelske rim, remser, sange og lege.

 

ARBEJDE PÅ TVÆRS

I perioder arbejder vi på tværs af klasserne i nogle af timerne. Her arbejder børnene sammen med børn på deres eget niveau.

SAMLING PÅ INDSKOLINGSTORVET

Vi har dagligt samling på indskolingstorvet, hvor vi fejrer børnenes fødselsdage og holder små oplæg, der bidrager til almen viden.

 

TRYGHED

En indskolingslærer har morgenopsyn sammen med SFO’en. Det betyder, at børnene hver morgen møder ind til kendte voksne, der hjælper med at tage imod.

Vi prioriterer, at dagene begynder på samme måde, så børnene møder ind til genkendelighed og trygge rammer.

Vi har skolepædagoger med i dele af undervisningen, og vi benytter os i størst mulig udstrækning af kendte vikarer i huset, når behovet opstår.

 

Vi vil gerne have:

 • At vores børn bliver gode læsere med stor læselyst.
 • At børnene bevarer og videreudvikler deres fantasi og kreative evner.
 • At børnene åbner deres ører for sprog.
 • At børnene udvikler sig i deres eget tempo. De skal hele tiden møde nye udfordringer ved differentieret undervisning.
 • At alle børn føler tryghed i læresituationen og i samværet med kammerater og voksne.
 • At børnenes logiske sans videreudvikles gennem en spændende undervisning i matematik og natur/teknik.
 • At børnene lærer at tage vare på miljøet og nære respekt for vores natur.
 • At børnene også får deres legebehov opfyldt.
 • At forældre deltager aktivt i skolens hverdag og arrangementer.
 • At vores børn bliver opmærksomme på verden omkring dem.
 • At vores børn lærer om diversitet og børnene omkring dem.

 

Medarbejdere i Børnemiljøet

Peter Hangaard Petersen (PP)
Peter er pædagog i SFO og hjælpelærer på mellemtrinnet.
Mette Lillelund Fabricius (MF)
Mette er klasselærer i indskolingen og motorikvejleder.
Eva Danielsen (ED)
Eva er pædagog i børnehaveklassen.
René Bundgaard Hansen (RH)
René er klasselærer på mellemtrinnet, hvor han underviser i matematik og naturfag. Underviser desuden i AUT i matematik, idræt, engelsk og krea-fag. Formand for Pædagogisk Udvalg og skolens lærermøder.
Nicolai Hansen (NAH)
Nicolai underviser i både børnemiljøet og udskolingen i matematik, natur/teknik, musik, historie og idræt.
Mia Lynge Andersen (ML)
Mia er pædagog i SFO, AUT og børnemiljøet.
Lone Hansen (LOH)
Lone er pædagog i indskolingen.
Sanni Lindegård (SL)
Sanni underviser i børnemiljøet i fagene tysk, natur/teknologi og matematik. Hun er fagudvalgsformand i natur/teknologi.
Anne Brunhøj-Esbensen (AE)
Anne er klasselærer og underviser i børnemiljøet i dansk, tysk, historie, kristendom og billedkunst. Underviser i udskolingen i tysk.
Mads Egholm Andersen (ME)
Mads underviser i dansk, engelsk, idræt og kristendom i børnemiljøet og udskolingen.
Anne Mortensen (AM)
Anne er huslærer i AUT. Hun underviser i dansk, matematik, naturfag, kulturfag og krea. Anne underviser også i håndværk og design på mellemtrinnet.
Mette Cecilie Saaby (MC)
Mette er børnehaveklasseleder og idrætslærer i indskolingen.
Karen Madsen (KM)
Karen er klasselærer i indskolingen, billedkunstlærer på mellemtrinnet og underviser i AUT.
Lykke Rohde-Severinsen (LS)
Lykke er pædagog i indskolingen og SFO.
\