Vi bygger til og om

Nyborg Friskole er i øjeblikket i gang med en udviklingsproces, hvor vi giver vores faglokaler et kæmpe løft og styrker fagligheden i de praktisk-musiske fag.

Vi har store byggeplaner for faglokalerne til Musik, Madkundskab, Billedkunst, Idræt, Håndværk & Design og for vores udearealer. Med de nye faciliteter vil de æstetiske læreprocesser og håndens arbejde komme til at fylde endnu mere og blive en integreret del af undervisningen i alle fag.

Du kan følge processen her på siden, hvor vi lægger materiale op undervejs.

Vi starter med et billede af skolens lokaler ved overtagelsen i 1996 og et billede af, hvordan undervisningen foregår i dag. På topbanneret er en illustration af skolens udvikling igennem de første 25 år. Snart følger nye billeder fra til- og ombygningsprocessen, efterhånden som den skrider frem.  

(Fortsættelse følger...)

 

Kort om Nyborg Friskole

På Nyborg Friskole arbejder vi hver dag på at danne og uddanne eleverne til åbne, nysgerrige og livsduelige unge mennesker, der er klar til et aktivt liv i samfundets fællesskaber. Fundamentet er det fysiske samvær og nærvær i hverdagen, hvor eleverne lærer at træffe gode beslutninger for sig selv og andre.

Nyborg Friskole er karakteriseret ved:

  • Forpligtende fællesskab med plads til den enkelte elev
  • Kreativ tilgang til læring med tid til fordybelse
  • Faglig og kulturel dannelse, der styrker nysgerrigheden på livet omkring os
  • At vi prioriterer tolærerordning
\