Loading...

Ungemiljø

Ungemiljø
Ungemiljø - klar til livet
“En skole er de mennesker, som færdes i den. Det er dem, der giver den personlighed og puls. De gør den til en levende organisme, der formes og udvikles og lever sit helt eget liv.”
Vi vil gerne have, at eleverne i ungemiljøet:
 • Dygtiggør sig og udvikler de potentialer, som hver enkelt er begavet med.
 • Deltager aktivt i det nære fællesskab, hvor frihed og ansvar følges ad, og hvor der hersker respekt for forskellighed og mangfoldighed.
 • Bliver opmærksom på samtalens tre nødvendige elementer: Tale - lytte - svare. Først og fremmest gennem oplevelsen af selv at blive taget alvorligt og lyttet til.
 • Opdager betydningen af samspillet mellem mennesker og kulturer, bl.a. igennem udveksling og samarbejde med jævnaldrende i andre lande.
 • Får styrket deres selvtillid og mod, bl.a. ved at arbejde med varierede fremstillingsformer som foredrag, projekter, drama og andre musiske/kropslige/kreative udtryksformer.
 • Bruger fantasien og bliver forundret, bl.a. gennem deltagelse i skabende projektforløb og praktisk-musiske tilgangsvinkler i de boglige fag.
 • Oplever og erkender, at dannelse både drejer sig om etik og æstetik. Intet er lige meget - vi er hinandens forbilleder.
 • Oplever, at der er brug for netop mig og mine bidrag - hvad enten det er i en matematiktime eller som trommeslager i musik.

Faglighed

Vores undervisning er præget af høj faglighed. Vi lægger vægt på, at både arbejdsformer og indhold er afvekslende og repræsentative for det, eleverne får brug for i deres videre uddannelse.

 

Karaktergivning

Karakterer betyder en del, men siger ikke noget om eleven bag karakteren og den udvikling og arbejdsproces, eleven er i. Derfor har vi i udskolingen ikke så stort fokus på tallet, men mere på elevens udvikling og trivsel i læringsprocesserne. God trivsel er en forudsætning for god læring.

Eleverne i overbygningen får altid grundig feedback – både mundtligt og skriftligt – som kan bruges fremadrettet. I løbet af foråret i 8. klasse begynder eleverne desuden at få karakterer i større opgaver og standpunktskarakterer sidst i skoleåret. På 9. årgang får eleverne karakterer i afleveringsopgaver, test, projektopgave samt standpunktskarakterer to gange årligt.

 

Kreativitet

Den projektorienterede arbejdsform indgår i alle fag sideløbende med andre tilgange til undervisning. På 7. og 8. årgang modtager eleverne undervisning i musik og billedkunst. Musik er eksamensfag.

 

Fælles oplevelser og fordybelse

I løbet af året har vi forskellige kulturelle arrangementer og spændende blokuger/blokdage, hvor hele skolen er involveret. Hver fredag har vi fordybelsesdage på skift i fagene – her arbejder vi ofte på tværs af årgangenes klasser.

 

Individualitet

Det er vigtigt for os, at eleverne udvikler sig til socialt velfungerende personligheder, og at de bliver rustet til at kunne træffe gode valg for deres voksenliv. Derfor giver vi plads til udvikling af individualitet – og forventer samtidig, at eleverne deltager aktivt og positivt i det nære fællesskab, hvor frihed og ansvar følges ad.

 

Skolerejser og studievejledning

I 8. klasse tager eleverne på udveksling, og vores 9.klasser samarbejder i øjeblikket med skoler i Spanien og Italien. I 7. og 8. klasse tager eleverne desuden på en primitiv overnatningslejr eller hyttetur.

Vi har studievejledning på alle årgange, og der er en uges praktikordning for 8. årgang og brobygning på 9. årgang.

Lærere i Ungemiljøet
 • Randi Hærup Poser (RP)
  Underviser i historie og samfundsfag i ungemiljøet samt i dansk og engelsk i AUT.
 • Mette Hessellund (MH)
  Underviser i dansk i overbygningen og er den ene af skolens to musiklærere.
 • Maria Eskildsen (MES)
  Underviser i matematik i ungemiljøet. Underviser i AUT i fagene matematik og naturfag. Matematikvejleder
 • Christopher Peters (CS)
  Christopher er klasselærer i indskolingen, underviser i engelsk i børnemiljøet og er fagudvalgsformand for dansk i indskolingen.
 • Steffen Lynge Petersen (SP)
  Underviser i ungemiljøet i fagene matematik og naturfag. Matematikvejleder
 • Per Duelund (PD)
  Underviser i naturfagene og matematik i udskoling og AUT. IT-ansvarlig
 • Anne Brunhøj-Esbensen (MU)
  Klasselærer og underviser på børnemiljøet/mellemtrinnet i dansk, tysk, historie, kristendom og billedkunst.Underviser i ungemiljøet i tysk.
 • Mads Egholm Andersen (ME)
  Underviser i Dansk, Engelsk, Idræt, Kristendom i både børnemiljø og ungemiljø
 • Mette Kaas (MK)
  Underviser og klasselærer i udskolingen + 10 klasse i dansk.Tovholder i udskolingen.Tillidsrespræsentant
 • Louise H. Rasmussen (LH)
  Underviser i ungemiljøet i dansk og kristendom. Støttelærer i dansk og engelsk. Fagudvalgsformand i dansk for ungemiljøet
 • Karine Østerholt (KØ)
  Karine underviser i overbygningen i fagene dansk og engelsk. Karine er fagudvalgsformand for engelsk.
 • Hanne Christiansen (HC)
  Hanne underviser primært i overbygningen i fagene fysik, biologi, geografi og matematik. Hun er fagudvalgsformand for fysik/biologi/geografi.
 • Danni Stilbjerg (DS)
  Underviser i ungemiljøet i fagene historie, samfundsfag, biologi og geografi. Underviser derudover i AUT i fagene dansk, engelsk og idræt
 • Dan Nielsen (DN)
  Dan underviser primært i overbygningen i fagene engelsk og tysk.
 • Astrid Fog (AF)
  Klasselærer og underviser i Matematik, historie og samfundsfag i ungemiljøet
 • Anne Mortensen (AM)
  Underviser og klasselærer i AUT i Dansk, Matematik, Engelsk og Dansk/Orientering. Samt Håndværk og Design i børnemiljøet og ved krea i ungemiljøet.