Loading...

Ledige stillinger, skoleleder

Ledige stillinger, skoleleder

Nyborg Friskole søger skoleleder

Læs som pdf

Nyborg Friskole er en udviklingsorienteret skole med ca. 330 elever fordelt på 0-9. klasse samt en større specialundervisningsafdeling (AUT). Herudover har skolen egen børnehave, hvor børnene starter året før skolestart. Skolen har en sund økonomi og et meget dygtigt og engageret lærerværelse med højt fagligt niveau. Nyborg Friskole holder til i gamle kloster- og kirkebygninger og i flere tilstødende separate huse. Bygningsmassen skal revideres i de kommende år.

Vi søger en skoleleder, der ser et udviklingspotentiale i skolen, og som vil være med til at styrke og videreudvikle vores kultur og ånd.

Bestyrelsen har med den tidligere skoleleder igangsat arbejdet med en strategi- og visionsproces, og vores kommende skoleleder skal have mod på at tage processen videre og sikre en succesfuld handleplan.

Vi søger en skoleleder, der vil gå forrest, er visionær, tør forny, men samtidig kan skabe stabilitet for såvel personale som elever og forældre. Skolelederen skal binde skolens forskellige afdelinger sammen og synliggøre røde tråde mellem dem gennem dialog, medinddragelse og uddelegering.

Skolelederen er vores ansigt udadtil og skal tiltrække skolen positiv opmærksomhed fra hele Østfyn.

 

Opgaven:


Overordnet ledelse:

• Have overblikket over hele Nyborg Friskole & Børnehaves daglige drift
• Udvikle og følge op på det fælles værdigrundlag, så alle arbejder mod fælles mål
• Skabe mening, retning og helhedsforståelse for Nyborg Friskoles værdier
• Skabe engagement og følgeskab
• Profilere Nyborg Friskole blandt forældre, lokalsamfund og samarbejdspartnere


Pædagogisk /Administrativ ledelse:

• Overordnet pædagogiske ansvar for skolens og børnehavens retning, herunder udmøntning af retningslinjer i lovgivningen
• Sørge for udvikling og prioritering af de faglige pædagogiske opgaver
• Være synlig blandt forældre, personale og de enkelte børnegrupper
• Evaluere og dokumentere pædagogiske aktiviteter og kvaliteten af dem i samarbejde med personalet og relevante udvalg
• Gå foran omkring bestyrelsesbeslutninger, og sikre implementering af disse
• Ansættelse og afskedigelse af personale med reference til bestyrelsen
• Deltage aktivt og loyalt i bestyrelsesmøder
• Budgetlægning
• Arbejdsmiljøorganisering
• Sørge for moderne og optimeret administration af skolens opgaver
• Stå for ventelister, indmeldelser og udmeldelser af børn til skole og børnehave


Personaleledelse:

• Personaleledelse, herunder arbejdsplanlægning
• Være en tydelig og empatisk personaleleder
• Understøtte skolens og børnehavens nuværende værdier og holdninger ind i personalegruppen
• Kunne motivere og igangsætte refleksioner over skolens praksis
• Skabe dialog og samarbejde
• Være anerkendende over for eventuelle problemstillinger
• Have indlevelse og give og modtage konstruktiv feed-back
• Skal kunne se sine medarbejderes individuelle personligheder og kompetencer

 

Faglige kvalifikationer:

Den person, der søges, er både personligt og fagligt velfunderet.
Solid ledelseserfaring indenfor pædagogisk regi ønskes, men er ikke et krav.

• Erfaring med forældrearbejde
• Dygtig personaleleder
• Administrativ erfaring
• Pædagogisk/didaktisk velfunderet og opdateret
• Erfaring med at samarbejde med bestyrelser
• Erfaring med at lede og motivere en ledergruppe

 

Lederprofil:

Dine personlige egenskaber skal primært være:
• Robusthed og vedholdenhed. En skoleleder, der kan gå foran, stå fast og samtidig er lydhør og skaber følgeskab.
• Målsættende og motiverende personaleleder, der får det bedste frem i medarbejderne, eleverne og forældrekredsen.
• Naturlig autoritet og evnen til at skabe tillid og positive relationer.
• Du er helhedsorienteret.
• Du er dynamisk, uhøjtidelig og har et smittende humør.
• Du er udadvendt, synlig og samarbejdsorienteret og i stand til at profilere Nyborg Friskole & børnehave.
• Du har empati, og ser det hele menneske.
• Du er åben og troværdig – og lydhør overfor personalet.
• Du forstår at samle og skabe en fællesskabsfølelse for hele Nyborg Friskole & børnehave.
• Du er proaktiv i forhold til problem- og konfliktløsning.

 

Uddybende om skolen:

FAGLIGHED, KREATIVITET OG DANNELSE

Nyborg Friskole er grundlagt i 1996. Vi er en udviklingsorienteret, moderne og dynamisk skole, der er karakteriseret ved:

• Fokus på faglighed, kreativitet og dannelse.
• Relativt lav klassekvotient.
• Forpligtende socialt fællesskab.

Den høje faglighed gennemsyrer alle aktiviteter. Vores lærere er ambitiøse på elevernes vegne, og de voksnes lyst til samværet med eleverne er kendetegnende for skolen. Vi tilstræber, at lærerne underviser i få fag, som de brænder for og er rigtig dygtige til. Skolens faglige niveau – og dermed elevernes gennemsnitlige resultat ved afgangseksamen – er meget højt.

Nyborg Friskole er en fri grundskole med de rettigheder og forpligtelser, det indebærer.
Det er for elever, forældre og medarbejdere ensbetydende med:

• En fælles vilje til at påtage sig ansvaret for at skabe den bedst mulige skole for alle.
• En fælles stræben efter frihed, ligeværd og demokratisk adfærd i det forpligtende fællesskab, der udgør Nyborg Friskole

 

Tiltrædelse snarest muligt

Ansøgning, CV og relevante bilag sendes elektronisk til formand@nyborgfriskole.dk
Ansøgningsfrist 5. november kl 12.00

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Christina L. Larsen på telefon 23 34 01 23. Har du ønske om en rundvisning, er du også meget velkommen til at kontakte konstitueret skoleleder Per Duelund på telefon 65 31 76 71 eller 51 46 28 16.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Læs som pdf

Share: