Loading...

AUT afgangsprøver, elevgruppe, kommunalt samarbejde

AUT afgangsprøver, elevgruppe, kommunalt samarbejde

Afgangsprøver

De elever, der har forudsætninger for det, kan gå til hel eller delvis afgangsprøve i et eller flere fag efter 9. eller 10. klasse. Hvis målet er en erhvervsrelateret uddannelse, tilstræber vi, at eleven opnår kompetencer til at bestå en optagelsesprøve.

 

Elevgruppe

AUT henvender sig til elever, som af forskellige årsager mistrives i deres almene skoletilbud. Vi stræber efter en blandet elevgruppe med hver deres individuelle behov i et større fællesskab. Den blandede elevgruppe bidrager til, at eleverne både kan spejle sig i hinanden, og at de lærer at begå sig i en verden af forskelligheder.

 

Kommunalt samarbejde

Vi har et tæt samarbejde med PPR, skolens tilknyttede forebyggende socialrådgiver,
skolens faste UU-vejleder Marie Enevig og andre eksterne samarbejdspartnere.

Share: