Sponsorsamarbejde

På Nyborg Friskole har bestyrelsen taget initiativ til at udvide og formalisere vores sponsorsamarbejde. Vi tror på, at der er basis for et tæt samarbejde, der kan skabe god synergi og meget glæde for alle parter. For Nyborg Friskole vil det betyde, at vi kommer tættere på byen og får nogle midler, der vil sætte os i stand til at gøre noget ekstra for vores elever.

Til sponsorer kan vi tilbyde sponsorydelser og give eksponering. Det kan f.eks. være på skolens hjemmeside eller Facebook eller i form af synlighed på skolen i form af sponsortavler, eller når vi udgiver programmer ifm. optræden/forestillinger eller invitationer/sangark til festlige sammenkomster på skolen (det kan være Høstfesten eller Sommerkoncert). I bestyrelsen er vi i gang med at udvikle lige præcis det koncept for sponsorsamarbejde, som passer bedst til os.

Kontakt vedr. sponsorarbejde
Det er bestyrelsesmedlem Annemarie Kirk, der står for kontakt til skolens sponsorer. Annemarie kan træffes på info@haai.dk eller på 2173 3033.

Vi er allerede i gang: Musikteater på Nyborg Friskole

Der er tradition for, at Nyborg Friskole hvert andet år opsætter en stor teaterforestilling, hvor alle elever deltager: De seneste to gange har vi opført forestillingen på Bastionen, der har meget fine og professionelle rammer til en stor forestilling. Vi gør det, for at hele skolen får mulighed for at samarbejde, udvikle ideer og deltage i den skabende og kreative proces - altså det at få en forestilling til at tage form på bare en uge.

Vi tror på, at alle er vigtige brikker i det puslespil, det er at udvikle, øve sig på og spille forestillingen for jer forældre, uanset om man er foran scenen, bagved scenen, har været med til at lave kulisser og kostumer, styrer sceneskift eller er en del af danse-, musik- eller hovedrollegruppen. Vi mener, det er vigtigt, at elever og lærere oplever hinanden i andre sammenhænge end den vante i klasserne, og at skolen derigennem opleves som et hele.

Her skal der lyde en stor tak til de sponsorer, som satte ekstra skub i året musikteaterforestilling.

Se vores flotte programbillet, hvor alle sponsorer blev præsenteret.

Samarbejdspartnere:

Dansk Skoleidræt

Dansk Skoleidræt er en landsdækkende idrætsorganisation med landssekretariat i Nyborg. Dansk Skoleidræts overordnede mål er at fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag. I samarbejde med landets skoler giver Dansk Skoleidræt eleverne mulighed for at opleve glæde ved idræt og fysisk udfoldelse. Det gøres ved at tilbyde aktiviteter i skolens forskellige arenaer, f.eks. i undervisningen, i frikvartererne og efter skole.

Nyborg Friskole har indgået samarbejde med Dansk Skoleidræt omkring vores nye legepatrulje og pilotafprøvning af 'Motorik i indskolingen'. 

 

 

Legepatruljen

Legepatruljen er den aktive pause for eleverne i 0.-3. klasse, hvor de ældre elever er igangsættere af leg og bevægelse. Legepatruljen er et tilbud til alle landets skoler om aktive pauser til glæde og gavn for alle.

Dette giver:

  • Mere liv i skolegården - både fysisk og socialt
  • Bedre trivsel blandt eleverne både på egen årgang - og på tværs af skolens årgange
  • Øget sundhed og læring hos eleverne

De elever, der er vært for Legepatruljens aktiviteter, kommer på kursus: En introduktion til lege, hvor deltagerne er opdelt i mindre grupper, der instruerer hinanden i udvalgte lege og selv leger med. Derudover får eleverne en masse praktisk viden og gode råd om både de praktiske aktiviteter og dét at være rollemodel og igangsætter.

Pilotprojektet 'Motorik i indskolingen' - i skoleåret 2024-25

God motorik er så centralt for børn i indskolingen, at flere lærere skal kunne tage det ind i skoledagen. Det skal Dansk Skoleidræts nye projekt 'Motorik i indskolingen' være med til at sikre med en række nye undervisningsmaterialer. Projektet er støttet af Børne- og Undervisningsministeriet.

Nyborg Friskole er udvalgt til pilotafprøvning af 'Motorik i indskolingen', der tager afsæt i en aktionslæringstilgang. Skolens pædagogiske personale skal i det kommende skoleår afprøve en kompetenceløftspakke bestående af undervisningsmaterialer og lærervejledninger.

I samarbejde med Dansk Skoleidræt kvalificeres og videreudvikles materialet. Dansk Skoleidræt vil i afprøvningsperioden besøge deltagende skoler med henblik på at give sparring og få feedback.

Vi glæder os rigtig meget til projektet!

\