Loading...

Om Nyborg Friskole

Om Nyborg Friskole

VORES SKOLE

Nyborg Friskole er en fri grundskole med de rettigheder og forpligtelser, det indebærer.

Det er for elever, forældre og medarbejdere ensbetydende med:

 • En fælles vilje til at påtage sig ansvaret for at skabe den bedst mulige skole for alle
 • En fælles stræben efter frihed, ligeværd og demokratisk adfærd i det forpligtende fællesskab, der udgør Nyborg Friskole

 

Nyborg Friskole har ca. 320 elever i 0.-9. klasse. Vi har i gennemsnit 22 elever pr. klasse.
Desuden har vi en børnehave, hvor børnene starter året før skolestart.

FAGLIGHED, KREATIVITET OG DANNELSE

Nyborg Friskole er grundlagt i 1996. Vi er en udviklingsorienteret, moderne og dynamisk skole, der er karakteriseret ved:

 • Fokus på faglighed, kreativitet og dannelse
 • Relativt lav klassekvotient
 • Forpligtende socialt fællesskab

Den høje faglighed gennemsyrer alle aktiviteter. Vores lærere er ambitiøse på elevernes vegne, og de voksnes lyst til samværet med eleverne er kendetegnende for skolen. Vi tilstræber, at lærerne underviser i få fag, som de brænder for og er rigtig dygtige til. Skolens faglige niveau – og dermed elevernes gennemsnitlige resultat ved afgangseksamen – er meget højt.

UNDERVISNING I ØJENHØJDE

Friskoler har hver sin profil. Hos os handler det om høj faglighed og menneskelige egenskaber. Vi har en utrolig engageret lærerstab, der har klare mål for undervisningen – de er garanter for den høje kvalitet, som vi mener er karakteristisk for Nyborg Friskole.

Hos os foregår undervisningen dér, hvor barnet befinder sig udviklingsmæssigt. Vi underviser ikke oppefra og ned, og vi underviser heller ikke med overliggeren på samme højde i en klasse. Vi ser på, hvad det enkelte barn har brug for. Det handler om børnene, og det handler om at kvalificere dem til resten af livet.

Vi er meget opmærksomme på ikke at tabe nogen undervejs og evaluerer løbende på klassens og den enkelte elevs udvikling. Vi tilbyder specialundervisning til de elever, der har svært ved at følge med.

IT PÅ TAVLEN

IT er et naturligt værktøj i undervisningen og i elevernes fremtidige virke. På Nyborg Friskole har vi  bærbare Pc’er og tablets tilgængelige for de yngste klasser, og fra 5. klasse skal eleverne medbringe egen computer. Skolen har interaktive tavler i alle klasser.

 

WE SPEAK ENGLISH – I BØRNEHAVEKLASSEN

På Nyborg Friskole begynder engelskundervisningen allerede i børnehaveklassen. Ikke for at terpe, men for at give børnene appetit på den store verden, der åbner sig fra første dag i skolen.

 

DYGTIGE SPECIALUNDERVISNINGSLÆRERE

Nyborg Friskole har et AUT-hus med et særligt undervisningstilbud og er af Undervisningsministeriet certificeret som profilskole for specialundervisning. Vi har stor ekspertise på området, hvilket er til gavn for alle klasser.

TRIVSEL – OM AT HØRE HJEMME

Nyborg Friskole er afdelingsopdelt – også fysisk – så eleverne ved, hvor de “hører hjemme” i hverdagen. Det er vigtigt for os, at eleverne udvikler social bevidsthed og lærer at begå sig godt i fællesskabet. Vi har stor fokus på den enkelte elevs behov, uanset niveau.

Vi forventer af eleverne, at de vil lære så meget som muligt og udvikle sig. Og vi forventer, at forældrene samarbejder med skolen om at skabe trivsel og udvikling hos den enkelte elev – både individuelt og som en del af fællesskabet.

 

ORDENSREGLER?

Vi har ingen ordensregler, for det ligger ganske enkelt i luften, at alle har det bedst, når vi opfører sig ordentligt over for hinanden og respekterer undervisning og tider. Vi har det synspunkt, at når undervisningen forløber professionelt, så er der ikke behov for at styre unødigt. Selvfølgelig kan der opstå uønskede situationer, og så griber de voksne ind, tager ansvar og optræder som forbilleder.

 

Nyborg Friskole
 • Jesper Vognsgaard
  Skoleleder
 • Per Duelund (PD)
  Viceskoleleder
 • Christina Vestergaard Kalser
  Christina er pædagog og børnehaveleder
 • Line Bach Nielsen
  Line Bach Nielsen er pædagogisk koordinator i AUT, hvor hun også underviser i dansk og engelsk.
 • Brian Klarskov Hansen (BH)
  Brian er leder af Regnbuen. Pædagog - ansat 32 timer om ugen.
 • Charlotte Stokholm Groth (CG)
  Skolesekretær
 • Peter Hangaard Petersen (PP)
  Peter er pædagog i SFO og hjælpelærer på mellemtrinnet.
 • Mette Lillelund Fabricius
  Mette underviser i børnemiljøet og i AUT.
 • Eva Danielsen (ED)
  Eva arbejder i børnemiljøet som skolepædagog. Hun har 22 ugentlige lektioner.
 • Britta Storm (BS)
  Britta er pædagog i børnemiljø og SFO
 • René Bundgaard Hansen (RH)
  René er klasselærer på mellemtrinnet, hvor han underviser i matematik og naturfag. Underviser desuden i AUT i matematik, idræt, engelsk og krea-fag. Formand for Pædagogisk Udvalg og skolens lærermøder.
 • Nicolai Hansen (NAH)
  Nicolai underviser i både børnemiljøet og udskolingen i matematik, natur/teknik, musik, historie og idræt.
 • Mia Lynge Andersen (ML)
  Mia er pædagog i SFO, AUT og børnemiljøet.
 • Lone Hansen (LOH)
  Lone er pædagog i børnemiljøet og er primært tilknyttet 2. klasse. Hun er ansat 15 timer om ugen.
 • Lone Munk (LM)
  Lone underviser i dansk i børnemiljøet og AUT og i billedkunst i udskolingen. Lone er desuden læsevejleder i børnemiljøet.
 • Sanni Lindegård (SL)
  Sanni underviser i børnemiljøet i fagene tysk, natur/teknologi og matematik. Hun er fagudvalgsformand i natur/teknologi.
 • Anne Brunhøj-Esbensen (AE)
  Anne er klasselærer og underviser i børnemiljøet i dansk, tysk, historie, kristendom og billedkunst. Underviser i udskolingen i tysk.
 • Mads Egholm Andersen (ME)
  Mads underviser i dansk, engelsk, idræt og kristendom i børnemiljøet og udskolingen.
 • Anne Mortensen (AM)
  Anne er primært tilknyttet AUT, hvor hun er kontaktlærer. Hun underviser i dansk, matematik, horisont og krea i AUT. Desuden underviser Anne i håndværk/design i børnemiljøet.
 • Mette Cecilie Saaby (MC)
  Mette er børnehaveklasseleder.
 • Karen Madsen (KM)
  Karen underviser i børnemiljøet.
 • Dan Nielsen (DN)
  Dan underviser primært i udskolingen i engelsk og tysk.
 • Louise H. Rasmussen (LH)
  Louise underviser i dansk i udskolingen, hvor hun også er læsevejleder og fagudvalgsformand i dansk.
 • Christina Nerstrøm (CN)
  Christina underviser i dansk og tysk i udskolingen.
 • Thomas Olesen (TO)
  Thomas underviser i engelsk, kulturfag og madkundskab på mellemtrinnet og i udskolingen.
 • Lykke Rosenørn (LR)
  Lykke underviser i dansk, engelsk og naturfag i AUT og udskolingen.
 • Randi Hærup Poser (RP)
  Randi underviser i historie og samfundsfag i udskolingen samt i dansk og engelsk i AUT.
 • Maria Eskildsen (MES)
  Maria underviser i matematik i udskolingen og i naturfag og matematik i AUT. Desuden er hun matematikvejleder.
 • Steffen Lynge Petersen (SP)
  Steffen underviser i udskolingen i fagene matematik og naturfag. Desuden er han matematikvejleder.
 • Karine Østerholt (KØ)
  Karine underviser i udskolingen i dansk, engelsk og billedkunst. Karine er fagudvalgsformand for engelsk.
 • Hanne Christiansen (HC)
  Hanne underviser primært i udskolingen i fysik, biologi, geografi og matematik. Hun er fagudvalgsformand for fysik/biologi/geografi.
 • Danni Stilbjerg (DS)
  Danni underviser i udskolingen i samfundsfag og historie. Underviser derudover i AUT i fagene dansk, engelsk, horisont og naturfag.
 • Birgitte Villebro Jørgensen (BVJ)
  Birgitte underviser primært i udskolingen i faget dansk.
 • Astrid Fog (AF)
  Astrid er klasselærer og underviser i matematik, historie og samfundsfag i udskolingen.
 • Mette Bjerre (MB)
  Mette er lærer i AUT, hvor hun underviser i dansk, matematik, naturfag og horisont.
 • Louise Schmidt Thrane (LT)
  Louise er pædagog i børnehaven
 • Ken Høg Riis (KR)
  Ken er pædagogmedhjælper i børnehaven
 • Malene Andersen (MVA)
  Malene er pædagog i børnehaven
 • Susanne Cardel (SCA)
  Susanne er pædagogmedhjælper, ansat 20 timer om ugen i SFO
 • Peter Schødt (PS)
  Pedelmedhjælper
 • Mads Groth (MG)
  Pedel
 • Steffen Bartel (SB)
  Pedelmedhjælper
 • Hanne Krogh Præst
  Bestyrelsesmedlem. Kontaktperson for børnemiljø (0.-2. kl.).
 • Mette Elgaard Spangsgaard
  Bestyrelsesmedlem. Kontaktperson for udskolingen (7.-9. kl.) og AUT.
 • Tue Fabricius
  Bestyrelsesmedlem. Kontaktperson for børnehaven.
 • Henrik Neelmeyer
  Næstformand i bestyrelsen. Kontaktperson for børnemiljø (3.-6. kl.).
 • Brian Kristiansen
  Bestyrelsesmedlem. Kontaktperson for børnemiljø (3.-6. kl.). 
 • Christina Lyngbakke Larsen
  Bestyrelsesformand. Kontaktperson for udskolingen (7.-9. kl.) og AUT.
 • Helena Koch
  Bestyrelsesmedlem. Kontaktperson for børnemiljø (0.-2. kl.).