Loading...

Om Nyborg Friskole

Om Nyborg Friskole

VORES SKOLE

Nyborg Friskole er en fri grundskole med de rettigheder og forpligtelser, det indebærer.

Det er for elever, forældre og medarbejdere ensbetydende med:

 • En fælles vilje til at påtage sig ansvaret for at skabe den bedst mulige skole for alle
 • En fælles stræben efter frihed, ligeværd og demokratisk adfærd i det forpligtende fællesskab, der udgør Nyborg Friskole

 

Nyborg Friskole har ca. 350 elever i 0.-9. klasse. Vi har i gennemsnit 22 elever pr. klasse.
Desuden har vi en børnehave, hvor børnene starter året før skolestart.

FAGLIGHED, KREATIVITET OG DANNELSE

Nyborg Friskole er grundlagt i 1996. Vi er en udviklingsorienteret, moderne og dynamisk skole, der er karakteriseret ved:

 • Fokus på faglighed, kreativitet og dannelse
 • Relativt lav klassekvotient
 • Forpligtende socialt fællesskab

Den høje faglighed gennemsyrer alle aktiviteter. Vores lærere er ambitiøse på elevernes vegne, og de voksnes lyst til samværet med eleverne er kendetegnende for skolen. Vi tilstræber, at lærerne underviser i få fag, som de brænder for og er rigtig dygtige til. Skolens faglige niveau – og dermed elevernes gennemsnitlige resultat ved afgangseksamen – er meget højt.

UNDERVISNING I ØJENHØJDE

Friskoler har hver sin profil. Hos os handler det om høj faglighed og menneskelige egenskaber. Vi har en utrolig engageret lærerstab, der har klare mål for undervisningen – de er garanter for den høje kvalitet, som vi mener er karakteristisk for Nyborg Friskole.

Hos os foregår undervisningen dér, hvor barnet befinder sig udviklingsmæssigt. Vi underviser ikke oppefra og ned, og vi underviser heller ikke med overliggeren på samme højde i en klasse. Vi ser på, hvad det enkelte barn har brug for. Det handler om børnene, og det handler om at kvalificere dem til resten af livet.

Vi er meget opmærksomme på ikke at tabe nogen undervejs og evaluerer løbende på klassens og den enkelte elevs udvikling. Vi tilbyder specialundervisning til de elever, der har svært ved at følge med.

IT PÅ TAVLEN

IT er et naturligt værktøj i undervisningen og i elevernes fremtidige virke. På Nyborg Friskole har vi  bærbare Pc’er og tablets tilgængelige for de yngste klasser, og fra 5. klasse skal eleverne medbringe egen computer. Skolen har interaktive tavler i alle klasser.

 

WE SPEAK ENGLISH – I BØRNEHAVEKLASSEN

På Nyborg Friskole begynder engelskundervisningen allerede i børnehaveklassen. Ikke for at terpe, men for at give børnene appetit på den store verden, der åbner sig fra første dag i skolen.

 

DYGTIGE SPECIALUNDERVISNINGSLÆRERE

Nyborg Friskole har et AUT-hus med et særligt undervisningstilbud og er af Undervisningsministeriet certificeret som profilskole for specialundervisning. Vi har stor ekspertise på området, hvilket er til gavn for alle klasser.

TRIVSEL – OM AT HØRE HJEMME

Nyborg Friskole er afdelingsopdelt – også fysisk – så eleverne ved, hvor de “hører hjemme” i hverdagen. Det er vigtigt for os, at eleverne udvikler social bevidsthed og lærer at begå sig godt i fællesskabet. Vi har stor fokus på den enkelte elevs behov, uanset niveau.

Vi forventer af eleverne, at de vil lære så meget som muligt og udvikle sig. Og vi forventer, at forældrene samarbejder med skolen om at skabe trivsel og udvikling hos den enkelte elev – både individuelt og som en del af fællesskabet.

 

ORDENSREGLER?

Vi har ingen ordensregler, for det ligger ganske enkelt i luften, at alle har det bedst, når vi opfører sig ordentligt over for hinanden og respekterer undervisning og tider. Vi har det synspunkt, at når undervisningen forløber professionelt, så er der ikke behov for at styre unødigt. Selvfølgelig kan der opstå uønskede situationer, og så griber de voksne ind, tager ansvar og optræder som forbilleder.

 

Nyborg Friskole
 • Søren Flensborg (SVF)
  Viceskoleleder
 • Brian Klarskov Hansen (BH)
  Leder af RegnbuenPædagog - ansat 32 timer om ugen
 • Per Duelund (PD)
  Konstitueret skoleleder
 • Mette Bjerre (MB)
  Afdelingsleder AUTunderviser i AUT i dansk og matematik.
 • Charlotte Stokholm Groth (CG)
  Skolesekretær
 • Grethe Hvenekær (GH)
  Regnskabsfører
 • Mathias Kirkegaard Howard (MA)
  Årspraktikant. Underviser i musik, dansk og tysk i børne- og ungemiljø.
 • Mai Thi Nielsen (MN)
  Mai underviser i AUT og børnemiljøet.
 • Eva Danielsen (ED)
  Eva arbejder i børnemiljøet som skolepædagog. Hun har 22 ugentlige lektioner.
 • Britta Storm (BS)
  Pædagog i børnemiljø og SFO
 • René Bundgaard Hansen (RH)
  Underviser i børnemiljøet i idræt, matematik og naturfag. Underviser i AUT i engelsk og krop & sundhed.
 • Nicolai Hansen (NAH)
  Nicolai underviser i både børne- og ungemiljøet i matematik, natur/teknik, musik, historie og idræt.
 • Mia Lynge Andersen (ML)
  Pædagog, ansat 20 timer om ugen i SFO og 10 timer i børnemiljøet.
 • Lone Munk (LM)
  Lone underviser i dansk i børnemiljø og AUT. Har derudover også billedkunst.
 • Sanni Lindegård (SL)
  Sanni underviser i børnemiljøet i fagene tysk, natur/teknologi og matematik. Hun er fagudvalgsformand i natur/teknologi.
 • Anne Brunhøj-Esbensen (AE)
  Klasselærer og underviser i børnemiljøet i dansk, tysk, historie, kristendom og billedkunst. Underviser i ungemiljøet i tysk.
 • Mads Egholm Andersen (ME)
  Underviser i dansk, engelsk, idræt og kristendom i børne- og ungemiljø.
 • Christina Panduro (CP)
  Christina underviser i dansk og engelsk i børnemiljøet.
 • Anne Mortensen (AM)
  Anne er klasselærer i AUT, hvor hun underviser i dansk, matematik, engelsk og dansk/orientering. Hun underviser i håndværk/design i børnemiljøet og krea i ungemiljøet.
 • Mette Cecilie Saaby (MC)
  Mette er børnehaveklasseleder.
 • Karen Madsen (KM)
  Karen underviser i børnemiljøet.
 • Thomas Olesen (TO)
  Lærer i ungemiljøet.
 • Lykke Rosenørn (LR)
  Underviser i dansk, engelsk og naturfag i AUT og ungemiljø.
 • Randi Hærup Poser (RP)
  Underviser i historie og samfundsfag i ungemiljøet samt i dansk og engelsk i AUT.
 • Maria Eskildsen (MES)
  Underviser i matematik i ungemiljøet. Underviser i AUT i fagene matematik og naturfag. Matematikvejleder
 • Steffen Lynge Petersen (SP)
  Underviser i ungemiljøet i fagene matematik og naturfag. Matematikvejleder
 • Louise H. Rasmussen (LH)
  Underviser i ungemiljøet i dansk og kristendom. Støttelærer i dansk og engelsk. Fagudvalgsformand i dansk for ungemiljøet
 • Karine Østerholt (KØ)
  Karine underviser i ungemiljøet i dansk og engelsk. Karine er fagudvalgsformand for engelsk.
 • Hanne Christiansen (HC)
  Hanne underviser primært i ungemiljøet i fysik, biologi, geografi og matematik. Hun er fagudvalgsformand for fysik/biologi/geografi.
 • Danni Stilbjerg (DS)
  Underviser i ungemiljøet i fagene historie, samfundsfag, biologi og geografi. Underviser derudover i AUT i fagene dansk, engelsk og idræt
 • Dan Nielsen (DN)
  Dan underviser primært i ungemiljøet i engelsk og tysk.
 • Birgitte Villebro Jørgensen (BVJ)
  Birgitte underviser primært i ungemiljøet i faget dansk.
 • Astrid Fog (AF)
  Klasselærer og underviser i matematik, historie og samfundsfag i ungemiljøet.
 • Louise Schmidt Thrane (LT)
  Pædagog i børnehaven
 • Ken Høg Riis (KR)
  Pædagogmedhjælper i børnehaven
 • Maria Jensen (MJ)
  Pædagogmedhjælper i børnehaven
 • Malene Andersen (MVA)
  Pædagog i børnehaven
 • Lone Hansen (LOH)
  Pædagog i SFO'en, ansat 16 timer om ugen
 • Susanne Cardel (SCA)
  Medhjælper, ansat 20 timer om ugen i SFO
 • Peter Schødt (PS)
  Pedelmedhjælper
 • Mads Groth (MG)
  Pedel
 • Steffen Bartel (SB)
  Pedelmedhjælper
 • Tue Fabricius
  Bestyrelsesmedlem. Kontaktperson for børnehaven.
 • Henrik Neelmeyer
  Bestyrelsesmedlem. Kontaktperson for børnemiljø (0.-2. kl.).
 • Rasmus Rovelt Andreasen
  Næstformand i bestyrelsen. Kontaktperson for børnemiljø (3.-6. kl.).
 • Bente Brandstrup
  Bestyrelsesmedlem. Kontaktperson for ungemiljø (7.-9. kl.) og AUT. 
 • Brian Kristiansen
  Bestyrelsesmedlem. Kontaktperson for børnemiljø (3.-6. kl.). 
 • Christina Lyngbakke Larsen
  Bestyrelsesformand. Kontaktperson for ungemiljø (7.-9. kl.) og AUT.
 • Helena Koch
  Bestyrelsesmedlem. Kontaktperson for børnemiljø (0.-2. kl.).