Loading...

Internationale aktiviteter

Internationale aktiviteter
På Nyborg Friskole har vi en stolt tradition for internationalt samarbejde med skoler rundt om i hele verden, hvor vi udveksler ideer, laver fælles undervisningsprojekter og tager på udvekslingsbesøg. Det er bl.a. med til at styrke elevernes sprogkundskaber og respekten for andre kulturer.

Som så meget andet ligger vores internationale samarbejde stille i øjeblikket. Vi glæder os rigtig meget til, at verden åbner op, så vi kan komme i gang igen.

Besøg fra Beijing - Aug 19

d. 14 – 16 August havde vi besøg fra Kina.

13 elever på 10-11 år med lærere besøgte skolen for at opleve ene dansk skoledag og struktur. De besøgte undervisningen og var med i frikvartererne. Der blev udvekslet smil, latter og leget på tværs. Om fredagen viste de kinesiske elever et “Tea Show” og “Fan show”, hvor vi fik en interessant indblik i deres kultur og traditioner.

Friendships Weeks

NF er med i en international kreds af skoler fra hele verden, der mindst én gang om året besøger hinanden med øje for kulturforståelse, internationalt samarbejde, udveksling af ideer og undervisning på tværs af landegrænser. Disse samlinger kaldes Friendship Weeks.

Elever fra NF kan søge om, at komme på med på disse rejser. I de seneste år har der været delegationer fra NF i bl.a Hong Kong, Japan, Indien, Italien og Sverige.

Erasmus+ projekt "Off The Beaten Path" 2015-17

“Off The Beaten Path” var et Erasmus+ projekt mellem NF og 5 andre skoler i Europa fra Byske (SVE), Salerno (IT), Trieste (IT), Frydlant (CZ) og Lappeenranta (FI).

Projektet var rettet mod, hvordan man får naturfagsundervisningen bedre ud af klasserummet og ud i naturen. Projektet var 2-årigt og i alt deltog på skift 12 elever fra 8. og 9.årgang. Hver elev var på én eller to rejser til de andre skoler og deltog i præsentationer af egne undersøgelser samt faglige aktiviteter på stedet.

Udveksling i ungemiljøet

10. kl. har i skoleårene 2010 og 2011 besøgt Apex High School i Raleigh i North Carolina, hvor de har boet hos private værtsfamilier og fulgt undervisningen på en helt almindelig High School.


I udskolingen har gennem tiderne haft udvekslinger på 9.årgang med skoler i Salerno og Trieste (IT) og Frýdlant nad Ostravicí (CZ) samt Esparreguera, Catalonia (ES)


Formålsbeskrivelse af udveksling på Nyborg Friskole

Vi har i overbygningen på Nyborg Friskole udveksling i stedet for den traditionelle studietur. Dette grundet, at vi mener den personlige udvikling af et udvekslingsforløb er markant højere.

Kommunikationen foregår på engelsk, og derfor bliver eleven trænet i at lytte, forklare og samtale, og får en mundtlig sikkerhed i sproget, som vi ikke ville kunne tilbyde ved en studietur.

Vi ønsker at fremme tolerance og respekt for andre kulturer, og være med til at fjerne eventuelle skel. At alle mennesker er lige værd; vi lever i en global verden.

Elever på NF vil i et udvekslingsforløb have besøg af en klasse, og- eller elever i samme aldersgruppe, og vi vil besøge dem efterfølgende. I begge uger vil vi arbejde under et fælles projekt som indebærer noget kulturelt, socialt og læring.

 

 


 


 

Comenius-projekt: "En kreativ tilgang til sprogundervisning og læring" 2007-09

2007-2009 var Nyborg Friskole er med i et Comenius projekt med titlen:

“En kreativ tilgang til sprogundervisning og læring”

Sammen med skoler i Leeds og Liverpool i England, og Sobrance i Slovakiet samler vi idéer til begynderundervisningen i fremmedsprog.

Vi finder/laver materiale med medfølgende lærervejledning samt filmer og tager billeder af undervisningen. Film og billeder bliver lagt på en hjemmeside så også andre skoler kan finde inspiration til deres undervisning.

Projektet er treårigt. To gange om året mødes de involverede lærere til evaluering og videre planlægning. Samtidig besøger vi hinandens skoler for at observere og lære af undervisningen samt skolens øvrige aktiviteter. Der bliver også tid til besøg på andre skoler i lokalområdet.

Sidst i april 2008 kom lærerne fra England og Slovakiet på besøg i Nyborg.

 

Tidligere Internationale Studieture

I september 2004 var Bent inviteret af Asia-Europe-Foundation til en konference i Beijing
omhandlende cyberspace-classroom.

Det har resulteret i, at daværende 7b nu deltager i et virtuelt kommunikationssamarbejde,
hvor de har kontakt med jævnaldrende elever i Grækenland, Singapore, Malaysia og Filipinerne.

___________

I september 2005 rejste Bent, Mette B. og Anette V. til Vancouver i Canada for at studere digital portfoliometodik og skabe kontakt til en samarbejdsskole.

Canadierne har arbejdet med portfoliopædagogik i over 20 år og har nu gjort præsentationen af en portfoliomappe obligatorisk for elever i det, der svarer til vores 10. eller 11. klassetrin. Mappen indeholder en bred vifte af dokumentation for elevens faglige, sociale og kreative færdigheder. Modellen kan ikke direkte overføres til vores skolesystem, men det gav mange konkrete ideer til arbejdet med at evaluere elevens læring ved hjælp af portfoliometodik. Ideer som vi vil bruge her på skolen.

Derudover tilbragte vi en hel dag på L.A. Matthesons secondary school, der ligger i et multikulturelt område af Vancouver. Især er der mange børn af indisk, asiatisk og indiansk afstamning på skolen. Vi har i de daværende 8.kl. startet et samarbejde med flere klasser og lærere på denne skole. I første omgang er vi startet med brevudvekslinger.

Rent økonomisk blev turen gjort mulig, fordi vi ved en ansøgning til undervisningsministeriets startpulje fik bevilget penge til rejsen.

Nyborg Friskole modtog i 2002 EU's sprogpris for Marmaduke-projektet

Sprogprisen uddeles efter følgende principper:

  • kvantitativt og/eller kvalitativt løft i undervisning og indlæring
  • originale og kreative initiativer
  • styrkelse af motivationen til at lære sprog
  • en europæisk dimension
  • resultaterne kan overføres fra skole til skole
  • projektet er omfattende og gennemgribende

Prisen gives til særlige initiativer inden for sprogundervisning. Det er Eva, Benedikte og Annettes arbejde med udvikle undervisningsmaterialer til engelskundervisning i de yngste klasser, som er årsagen til, at skolen nu får denne pris.

Læs mere om Den Europæiske Sprogpris på Ciriusonline.dk.
Klik her for at downloade præsentation af de fem vinderprojekter (PDF)

Kilde: Cirius Danmark, Den europæiske sprogpris 2002

Besøg i indskolingen

Fredag d. 4. nov. 2005 blev der i Nyborg afholdt et Comenius kontaktseminar. I den forbindelse var Eva, Anette og Benedikte inviteret til at holde et foredrag om tidlig engelskundervisning. Indskolingen fik desuden besøg af lærere fra 13 europæiske lande, som var sammen med lærere og elever i et par timer for at se undervisningen i praksis.

Læs mere
COVID-19
11. marts 2020
Torsdag, den 12. marts 2020.Kære forældre !Som I højst sandsynligt er orienteret om gennem medierne, lukker vi fra mandag den 16. marts skolen ned i 14 dage. Vi følger derfor de råd og opfordringer, som blev givet ved Statsministerens pressemøde i går, hvor vi som skole vil blive lukket ned fra på mandag af frygt for spredningen og udbredelsen af Covid-19 / Coronavirus. Det er derfor meget væsentligt, at I stadig følger de almene sundhedsmæssige foranstaltninger og giver os besked, hvis I bliver smittet med Coronavirus eller kommer i karantæne efter Styrelsen for Patientsikkerheds anvisninger.Som skrevet på Intra har vi hårdt brug for en melding fra jer forældre, som er en del af et nationalt beredskab såsom ældrepleje, sygehusvæsenet mv., og dermed er nødsaget til at passe jeres arbejde. Vi indskærper, at det kun handler om et nødberedskab og altså IKKE omfatter alm. logistiske og lavpraktiske udfordringer med pasning.! På denne melding bedes I også angive det specifikke tidsrum I har behov for pasning. Beskeden gives til Kenneth Bukhave på Intra – så hurtigt som muligt. Vores skønne elever vil blive undervist hjemmefra af klassens lærere. Informationer omkring opgaver, læsning mv. vil blive sendt fra lærerne. På denne måde kan vi opretholde en hensigtsmæssig kontakt og undervisning af vores elever, og på bedst mulig måde sørge for, at eleverne holdes så aktive og læringsparate som muligt. Det gælder for næsten alle fag, men i første omgang undtager vi de praktisk-musiske fag og idræt, som der ikke vil kunne undervises i på en god måde hjemmefra.Dette vil kunne gøres på mange forskellige måder såsom:• Traditionelle materialer – kopi-ark mv. og andre fysiske eksemplarer.• Læsning.• Brug af forskellige online-portaler, google tools osv. (opdateret på ugeplaner) osv. Fra 5.- 9. klasse er eleverne rimelig velbevandret på google drev, ugeplaner, classroom mv.• Google Meet.Fysiske materialer vil kunne afhentes i de respektive klasselokaler torsdag fra 12.00-17.00 og fredag fra 08.15 – 17.00. For AUT.-elever er materialerne i Vinkelrummet i det ”nye” hus. Hvis der opstår udfordringer med dette, bedes I kontakte Mads Groth, Serviceleder på 81 51 20 23.I kan holde jer løbende opdateret på Intra, og hvis der skulle komme ændringer eller tilføjelser til ovenstående vil det blive informeret her. Det er vigtigt, at I holder jer orienteret. Vi håber, I vil fortsætte med at løfte denne vigtige samfundsopgave i fællesskab, og med et smil på læben, guide vores dejlige børn og elever samt hinanden rigtig godt igennem.Med venlig hilsen Kenneth Bukhave
Læs mere
Musikteater 2020: Danmarks historier
07. marts 2020
Vi har lige afsluttet en fantastisk uge, hvor hele skolen har arbejdet med at sætte en musikteaterforestilling op. Omdrejningspunktet for forestillingen har været vores årstema: Danmark før, nu og i fremtiden. Alle elever, fra 0. årgang til 9. årgang, har arbejdet på tværs i udvalgte historiske perioder, hvor de sammen med lærerne har udviklet scenen.Læs mere og se flere billeder i denne artikel : https://fyens.dk/artikel/se-alle-billederne-nyborg-friskole-fortæller-danmarkshistorie-med-hippier-hulemænd-og-h-c-andersen?fbclid=IwAR27DS4LGu2mi1HsIReZgC0RUjotiWMxuHBX7Wa5X41hUEAuIWQWyYdWwds
Læs mere
Kom til infomøde om kommende 7. årgang og 10 klasse skoleår 20/21
21. januar 2020
Kom og hør om vores ungemiljø, hvad der sker i løbet af skoleåret samt undervisningen på Nyborg Friskole:7. årgang (skoleår 20/21) onsdag d. 19 februar kl 16:30-17:3010 klasse (skoleår 20/21) onsdag d. 19 februar kl 17:45-18:30 
Læs mere
Kunstprojekt er i mål
10. december 2019
Fernisering af kunstprojekt:
Læs mere
Hyggelig og kreativ dag på tværs af klasser
15. november 2019
I dag har store og små arbejdet sammen i mindre grupper omkring "Fortællinger fra danmarkshistorien" Super hyggelig og god stemning, hvor de store og små elever lærer hinanden at kende og lærer af hinanden. Se billeder på skolens Facebook og Instagram.