Loading...

Internationale aktiviteter

Internationale aktiviteter
Besøg fra Beijing - Aug 19

d. 14 – 16 August havde vi besøg fra Kina.

Friendships Weeks

NF er med i en international kreds af skoler fra hele verden, der mindst én gang om året besøger hinanden med øje for kulturforståelse, internationalt samarbejde, udveksling af ideer og undervisning på tværs af landegrænser. Disse samlinger kaldes Friendship Weeks.

Elever fra NF kan søge om – med egenbetaling – at komme på med på disse rejser. I de seneste år har der været delegationer fra NF i bl.a Hong Kong, Japan, Indien, Italien og Sverige.

Erasmus+ projekt "Off The Beaten Path" 2015-17

“Off The Beaten Path” var et Erasmus+ projekt mellem NF og 5 andre skoler i Europa fra Byske (SVE), Salerno (IT), Trieste (IT), Frydlant (CZ) og Lappeenranta (FI).

Projektet var rettet mod, hvordan man får naturfagsundervisningen bedre ud af klasserummet og ud i naturen. Projektet var 2-årigt og i alt deltog på skift 12 elever fra 8. og 9.årgang. Hver elev var på én eller to rejser til de andre skoler og deltog i præsentationer af egne undersøgelser samt faglige aktiviteter på stedet.

Samarbejds- og udvekslingskoler gennem tiderne

10. kl. har i skoleårene 2010 og 2011 besøgt Apex High School i Raleigh i North Carolina, hvor de har boet hos private værtsfamilier og fulgt undervisningen på en helt almindelig High School.


I udskolingen har gennem tiderne haft udvekslinger på 9.årgang med skoler i Salerno (IT) og Frýdlant nad Ostravicí (CZ)


Global Partnership School – projekt for 7. klasserne

Vi har i tidligere haft den fornøjelse at samarbejde med en amerikansk skoleklasse. Projektet hed ”GPS” og formålet var at skabe kontakt til andre unge og forståelse for den kultur, de er en del af. Samarbejdet var med Salem Middle School i Raleigh, North Carolina


I forbindelse med Asia-Europe samarbejde har fem 8.kl.-elever i foråret 2011 været i Singapore for at deltage i et samarbejdsprojekt med elever fra Asien og Europa.

Læs brev fra asiatisk samarbejdspartner.

NF deltog som en af tre danske skoler i et projekt, hvor europæiske skoler samarbejder med asiatiske skoler. Klasser fra 6. til 10. kan deltage i “Cyberspace Classroom Network”


I efteråret 2007 samarbejdede 10.kl. med skoler i Frankrig og Holland om et projektarbejde under titlen: One day I´ll leave home. Det var et tværfagligt samarbejde mellem engelsk og samfundsfag. Projektet handlede om alle de tanker man som ung gør sig, når man snart flytter hjemmefra. Projektet fik etwinnings kvalitetscertifikat.

Comenius-projekt: "En kreativ tilgang til sprogundervisning og læring" 2007-09

2007-2009 var Nyborg Friskole er med i et Comenius projekt med titlen:

“En kreativ tilgang til sprogundervisning og læring”

Sammen med skoler i Leeds og Liverpool i England, og Sobrance i Slovakiet samler vi idéer til begynderundervisningen i fremmedsprog.

Vi finder/laver materiale med medfølgende lærervejledning samt filmer og tager billeder af undervisningen. Film og billeder bliver lagt på en hjemmeside så også andre skoler kan finde inspiration til deres undervisning.

Projektet er treårigt. To gange om året mødes de involverede lærere til evaluering og videre planlægning. Samtidig besøger vi hinandens skoler for at observere og lære af undervisningen samt skolens øvrige aktiviteter. Der bliver også tid til besøg på andre skoler i lokalområdet.

Sidst i april 2008 kom lærerne fra England og Slovakiet på besøg i Nyborg.

 

Tidligere Internationale Studieture

I september 2004 var Bent inviteret af Asia-Europe-Foundation til en konference i Beijing
omhandlende cyberspace-classroom.

Det har resulteret i, at daværende 7b nu deltager i et virtuelt kommunikationssamarbejde,
hvor de har kontakt med jævnaldrende elever i Grækenland, Singapore, Malaysia og Filipinerne.

___________

I september 2005 rejste Bent, Mette B. og Anette V. til Vancouver i Canada for at studere digital portfoliometodik og skabe kontakt til en samarbejdsskole.

Canadierne har arbejdet med portfoliopædagogik i over 20 år og har nu gjort præsentationen af en portfoliomappe obligatorisk for elever i det, der svarer til vores 10. eller 11. klassetrin. Mappen indeholder en bred vifte af dokumentation for elevens faglige, sociale og kreative færdigheder. Modellen kan ikke direkte overføres til vores skolesystem, men det gav mange konkrete ideer til arbejdet med at evaluere elevens læring ved hjælp af portfoliometodik. Ideer som vi vil bruge her på skolen.

Derudover tilbragte vi en hel dag på L.A. Matthesons secondary school, der ligger i et multikulturelt område af Vancouver. Især er der mange børn af indisk, asiatisk og indiansk afstamning på skolen. Vi har i de daværende 8.kl. startet et samarbejde med flere klasser og lærere på denne skole. I første omgang er vi startet med brevudvekslinger.

Rent økonomisk blev turen gjort mulig, fordi vi ved en ansøgning til undervisningsministeriets startpulje fik bevilget penge til rejsen.

Nyborg Friskole modtog i 2002 EU's sprogpris for Marmaduke-projektet

Sprogprisen uddeles efter følgende principper:

  • kvantitativt og/eller kvalitativt løft i undervisning og indlæring
  • originale og kreative initiativer
  • styrkelse af motivationen til at lære sprog
  • en europæisk dimension
  • resultaterne kan overføres fra skole til skole
  • projektet er omfattende og gennemgribende

Prisen gives til særlige initiativer inden for sprogundervisning. Det er Eva, Benedikte og Annettes arbejde med udvikle undervisningsmaterialer til engelskundervisning i de yngste klasser, som er årsagen til, at skolen nu får denne pris.

Læs mere om Den Europæiske Sprogpris på Ciriusonline.dk.
Klik her for at downloade præsentation af de fem vinderprojekter (PDF)

Kilde: Cirius Danmark, Den europæiske sprogpris 2002

Besøg i indskolingen

Fredag d. 4. nov. 2005 blev der i Nyborg afholdt et Comenius kontaktseminar. I den forbindelse var Eva, Anette og Benedikte inviteret til at holde et foredrag om tidlig engelskundervisning. Indskolingen fik desuden besøg af lærere fra 13 europæiske lande, som var sammen med lærere og elever i et par timer for at se undervisningen i praksis.