Loading...

Internationale aktiviteter

Internationale aktiviteter
Nyborg Friskole modtog i 2002 EU's sprogpris for Marmaduke-projektet

Sprogprisen uddeles efter følgende principper:

  • kvantitativt og/eller kvalitativt løft i undervisning og indlæring
  • originale og kreative initiativer
  • styrkelse af motivationen til at lære sprog
  • en europæisk dimension
  • resultaterne kan overføres fra skole til skole
  • projektet er omfattende og gennemgribende

Prisen gives til særlige initiativer inden for sprogundervisning. Det er Eva, Benedikte og Annettes arbejde med udvikle undervisningsmaterialer til engelskundervisning i de yngste klasser, som er årsagen til, at skolen nu får denne pris.

Læs mere om Den Europæiske Sprogpris på Ciriusonline.dk.
Klik her for at downloade præsentation af de fem vinderprojekter (PDF)

Kilde: Cirius Danmark, Den europæiske sprogpris 2002

Besøg i indskolingen

Fredag d. 4. nov. 2005 blev der i Nyborg afholdt et Comenius kontaktseminar. I den forbindelse var Eva, Anette og Benedikte inviteret til at holde et foredrag om tidlig engelskundervisning. Indskolingen fik desuden besøg af lærere fra 13 europæiske lande, som var sammen med lærere og elever i et par timer for at se undervisningen i praksis.

Studietur til Bejing

I september var Bent inviteret af Asia-Europe-Foundation til en konference i Beijing
omhandlende cyberspace-classroom.

Det har resulteret i, at 7b nu deltager i et virtuelt kommunikationssamarbejde,
hvor de har kontakt med jævnaldrende elever i Grækenland, Singapore, Malaysia og Filipinerne.

Studietur til Vancouver, Canada

I september 2005 rejste Bent, Mette B. og Anette V. til Vancouver i Canada for at studere digital portfoliometodik og skabe kontakt til en samarbejdsskole.

Canadierne har arbejdet med portfoliopædagogik i over 20 år og har nu gjort præsentationen af en portfoliomappe obligatorisk for elever i det, der svarer til vores 10. eller 11. klassetrin. Mappen indeholder en bred vifte af dokumentation for elevens faglige, sociale og kreative færdigheder. Modellen kan ikke direkte overføres til vores skolesystem, men det gav mange konkrete ideer til arbejdet med at evaluere elevens læring ved hjælp af portfoliometodik. Ideer som vi vil bruge her på skolen.

Derudover tilbragte vi en hel dag på L.A. Matthesons secondary school, der ligger i et multikulturelt område af Vancouver. Især er der mange børn af indisk, asiatisk og indiansk afstamning på skolen. Vi har i de nuværende 8.kl. startet et samarbejde med flere klasser og lærere på denne skole. I første omgang er vi startet med brevudvekslinger.

Rent økonomisk blev turen gjort mulig, fordi vi ved en ansøgning til undervisningsministeriets startpulje fik bevilget penge til rejsen.

Udveksling med Apex High, North Carolina

10. kl. har i skoleårene 2010 og 2011 besøgt Apex High School i Raleigh i North Carolina, hvor de har boet hos private værtsfamilier og fulgt undervisningen på en helt almindelig High School.

Besøgene har udviklet elevernes sproglige kompetencer fantastisk, det udviklet elevernes interkulturelle forståelse og der er knyttet stærke venskaber på tværs af Atlanten. Venskaber, der betyder, at vores 10.kl.-elever har venner i USA, som meget gerne modtager dem på et nyt besøg og at nogle af vores elever får genbesøg af deres amerikanske værtsfamilier her i Danmark.

Vi har forventning om, at elever og lærere fra Apex High for første gang vil besøge os her i Danmark i efteråret 2011 og glæder os meget til at returnere den overvældende gæstfrihed, som er blevet os vist de gange vi har besøgt Raleigh.

Global Partnership Schools

Global Partnership School – projekt for 7. klasserne

Vi har i dette skoleår den fornøjelse at samarbejde med en amerikansk skoleklasse. Projektet hedder ”GPS” og har det formål at skabe kontakt til andre unge og forståelse for den kultur, de er en del af.

Salem Middle School i Raleigh, North Carolina er den skole, som vi fra begyndelsen af skoleåret har arbejdet med. Eleverne i USA har arbejdet med emnet Danmark og vores kultur, og vi har ved hjælp af internettet og online-programmet ”Voicethread” været i løbende dialog. Desuden har vores elever sendt ”fact files” omkring dem selv, deres familier og deres land, så deres amerikanske venner kunne få en indsigt i et lille samfund som Nyborg – Danmark.. Ideen med en sådan partnerskole er at skabe en kontakt, der forhåbentligt vil vare ved. Som engelsklærer er dette projekt med til at sætte undervisning op på et helt andet niveau.

Hvis I har lyst til at undersøge ”voicethread” så besøg dette link: www.voicethread.com

Asia-Europe samarbejde

Vi Asia-Europe samarbejde har fem 8.kl.-elever i foråret 2011 været i Singapore for at deltage i et samarbejdsprojekt med elever fra Asien og Europa.

Læs brev fra asiatisk samarbejdspartner.

NF deltager som en af tre danske skoler i et projekt, hvor europæiske skoler samarbejder med asiatiske skoler. Klasser fra 6. til 10. kan deltage i “Cyberspace Classroom Network”, og i indeværende skoleår er vi med i fire projekter. Billedet er fra en netværkskonference afviklet i Malaysia december 2008. Karsten Cassøe og Bent Gangelhof deltog fra NF.Eleverne i USA har arbejdet med emnet Danmark og vores kultur, og vi har ved hjælp af internettet og online-programmet ”Voicethread” været i løbende dialog. Desuden har vores elever sendt ”fact files” omkring dem selv, deres familier og deres land, så deres amerikanske venner kunne få en indsigt i et lille samfund som Nyborg – Danmark.. Ideen med en sådan partnerskole er at skabe en kontakt, der forhåbentligt vil vare ved. Som engelsklærer er dette projekt med til at sætte undervisning op på et helt andet niveau.

Hvis I har lyst til at undersøge ”voicethread” så besøg dette link: www.voicethread.com

Etwinning-samarbejde

I efteråret 2007 samarbejdede 10.kl. med skoler i Frankrig og Holland om et projektarbejde under titlen: One day I´ll leave home. Det var et tværfagligt samarbejde mellem engelsk (Dan Nielsen) og samfundsfag(Anette V). Projektet handlede om alle de tanker man som ung gør sig, når man snart flytter hjemmefra.

Projektet fik etwinnings kvalitetscertifikat, som kan ses herunder:

Comeniussamarbejde i indskolingen

Nyborg Friskole er med i et Comenius projekt med titlen: En kreativ tilgang til sprogundervisning og læring. Sammen med skoler i Leeds og Liverpool i England, og Sobrance i Slovakiet samler vi idéer til begynderundervisningen i fremmedsprog.

Vi finder/laver materiale med medfølgende lærervejledning samt filmer og tager billeder af undervisningen. Film og billeder bliver lagt på en hjemmeside så også andre skoler kan finde inspiration til deres undervisning.

Projektet er treårigt. To gange om året mødes de involverede lærere til evaluering og videre planlægning. Samtidig besøger vi hinandens skoler for at observere og lære af undervisningen samt skolens øvrige aktiviteter. Der bliver også tid til besøg på andre skoler i lokalområdet.

Sidst i april 2008 kommer lærerne fra England og Slovakiet på besøg i Nyborg.

Indskolingens tur til Leeds

Først i november tog Jytte, Eva, Benedikte, Annette og Bent til Leeds for at mødes med skolens samarbejdspartnere i Comeniusprojektet.

Det var som altid spændende og lærerigt at se et anderledes skolesystem og udveksle erfaringer med lærere fra andre lande. Selv om vi er forskellige, eller måske netop lige derfor, kan vi lære meget af hinanden.

Vi besøgte både Primary School, Secondary School og Highschool, og afsluttede vores besøg på “Betty” i York.