Loading...

Børnemiljø

Børnemiljø
Bh. kl. - 6. klasse
Børnemiljøet - en god start
“En skole skabes af de mennesker, som færdes i den. Det er dem, der giver den personlighed og puls.

De gør den til en levende organisme, der formes og udvikles og lever sit helt eget liv. Vores skole blev født i 1996, og den har allerede udviklet sig til en skole med sin helt egen identitet.”

Vi vil gerne have:
 • At vores børn bliver gode læsere med stor læselyst.
 • At børnene bevarer og videreudvikler deres fantasi og kreative evner.
 • At børnene åbner deres ører for sprog.
 • At børnene udvikler sig i deres eget tempo. De skal hele tiden møde nye udfordringer ved differentieret undervisning.
 • At alle børn føler tryghed i læresituationen og i samværet med kammerater og voksne.
 • At børnenes logiske sans videreudvikles gennem en spændende undervisning i matematik og natur/teknik.
 • At børnene lærer at tage vare på miljøet og nære respekt for vores natur.
 • At børnene også får deres legebehov opfyldt.
 • At forældre deltager aktivt i skolens hverdag og arrangementer.
 • At vores børn bliver opmærksomme på verden omkring dem.
 • At vores børn lærer om diversitet og børnene omkring dem.

Medansvar

Vi tror på, at børn tidligt skal have medansvar for deres egen læring – og at det har stor betydning, at børnene modtager undervisning på netop det niveau, de befinder sig på. Det tilrettelægger vi undervisningen efter.

 

Emneuger

I løbet af året arbejder vi med forskellige emner; matematikuger, læsekursus, natur/teknik-emne og kunstemne.

 

Læsning og engelsk i børnehaveklassen

På Nyborg Friskole har vi stort fokus på læsning. Derfor starter læseundervisningen allerede i børnehaveklassen, hvor undervisningen selvfølgelig er præget af leg. Børnene lærer også engelsk fra børnehaveklassen – her foregår undervisningen gennem engelske rim, remser, sange og lege.

 

Arbejde på tværs

I perioder arbejder vi på tværs af klasserne i nogle af timerne. Her arbejder børnene sammen med børn på deres eget niveau.

Samling på indskolingstorvet

Vi har dagligt samling på indskolingstorvet, hvor vi fejrer børnenes fødselsdage og holder små oplæg, der bidrager til almen viden.

 

Tryghed

Vi møder børnene med varme og tryghed. Vores fysiske rammer er overskuelige. En af lærerne møder i meget god tid, så børnene møder ind til en kendt voksen, der har tid til at hjælpe i afskedssituationen. Vi har SFO-medarbejdere med i undervisningen, og de er vores foretrukne vikarer.

 

Medarbejdere i Børnemiljøet
 • Peter Hangaard Petersen (PP)
  Peter er pædagog i SFO og hjælpelærer på mellemtrinnet.
 • Mette Lillelund Fabricius
  Mette underviser i børnemiljøet og i AUT.
 • Eva Danielsen (ED)
  Eva arbejder i børnemiljøet som skolepædagog. Hun har 22 ugentlige lektioner.
 • Britta Storm (BS)
  Britta er pædagog i børnemiljø og SFO
 • René Bundgaard Hansen (RH)
  René er klasselærer på mellemtrinnet, hvor han underviser i matematik og naturfag. Underviser desuden i AUT i matematik, idræt, engelsk og krea-fag. Formand for Pædagogisk Udvalg og skolens lærermøder.
 • Nicolai Hansen (NAH)
  Nicolai underviser i både børnemiljøet og udskolingen i matematik, natur/teknik, musik, historie og idræt.
 • Mia Lynge Andersen (ML)
  Mia er pædagog i SFO, AUT og børnemiljøet.
 • Lone Hansen (LOH)
  Lone er pædagog i børnemiljøet og er primært tilknyttet 2. klasse. Hun er ansat 15 timer om ugen.
 • Lone Munk (LM)
  Lone underviser i dansk i børnemiljøet og AUT og i billedkunst i udskolingen. Lone er desuden læsevejleder i børnemiljøet.
 • Sanni Lindegård (SL)
  Sanni underviser i børnemiljøet i fagene tysk, natur/teknologi og matematik. Hun er fagudvalgsformand i natur/teknologi.
 • Anne Brunhøj-Esbensen (AE)
  Anne er klasselærer og underviser i børnemiljøet i dansk, tysk, historie, kristendom og billedkunst. Underviser i udskolingen i tysk.
 • Mads Egholm Andersen (ME)
  Mads underviser i dansk, engelsk, idræt og kristendom i børnemiljøet og udskolingen.
 • Anne Mortensen (AM)
  Anne er primært tilknyttet AUT, hvor hun er kontaktlærer. Hun underviser i dansk, matematik, horisont og krea i AUT. Desuden underviser Anne i håndværk/design i børnemiljøet.
 • Mette Cecilie Saaby (MC)
  Mette er børnehaveklasseleder.
 • Karen Madsen (KM)
  Karen underviser i børnemiljøet.