Loading...

Børnemiljø

Børnemiljø
Bh. kl. - 6. klasse
Børnemiljøet - en god start
“En skole skabes af de mennesker som færdes i den. Det er dem, der giver den personlighed og puls.

De gør den til en levende organisme, der formes og udvikles og lever sit helt eget liv. Vores skole blev født i 1996 og den har allerede udviklet sig, til en skole, med sin helt egen personlighed.

Personligheden er essensen af alt det, vi mener er vigtigt”

Vi vil gerne have:
 • At vores børn bliver gode læsere med stor læselyst.
 • At børnene bevarer deres fantasi og kreative evner samt videreudvikler dem.
 • At børnene åbner deres ører for sprog
 • At børnene udvikler sig i deres eget tempo. De skal hele tiden møde nye udfordringer ved differentieret undervisning.
 • At alle børn føler tryghed i læresituationen og i samværet med kammerater og voksne.
 • At børnenes logiske sans videreudvikles gennem en spændende undervisning i matematik og natur og teknik.
 • At børnene lærer at tage vare på miljøet og at nære respekt for vores natur.
 • At børnene også får deres legebehov opfyldt.

Musik og fortælling


Musik og fortælling er to vigtige elementer i vores undervisning – både for børn og voksne.
Musikundervisningen er samlet på hele dage for at skabe kontinuitet og sammenhæng.

Arbejde på tværs


Vi vil i perioder arbejde på tværs af klasserne i nogle af timerne. Børnene skal arbejde sammen med børn på deres eget niveau, ikke efter alder.

Tryghed


Børnene skal mødes med varme og tryghed. De fysiske rammer er overskuelige. En af lærerne møder i meget god tid – så børnene ikke oplever at komme til en mørk og kold skole. Vi har god tid til afleveringssituationen. Vi har morgensamling hver morgen med fælles sang, snak og bevægelse.

Emneuger


I løbet af året arbejder vi med emner; matematikuger, læsekursus, natur og teknik-emne og kunstemne.

Dagsforløb

Børnene starter dagen med fælles morgensamling på Torvet. Under morgensamlingen fortælles og synges der, og der gives vigtige beskeder.

Læsning


På skolen sætter vi fokus på læsningen, derfor starter læseundervisningen allerede i børnehaveklassen. Undervisningen er selvfølgelig præget af leg. Ligeledes lærer børnene engelsk fra børnehaveklassen, her foregår undervisningen gennem engelske rim og remser, sange og lege.

Medansvar

Vi tror på, at børnene tidligt skal have medansvar for deres egen læring, derfor er undervisningen tilrettelagt derefter. Ligeledes mener vi, at det er af stor betydning, at børnene modtager undervisning på netop det niveau, de befinder sig på. Derfor bestræber vi os på at gøre undervisningen så alsidig som muligt.

Medarbejdere i Børnemiljøet
 • Eva Danielsen
  Eva arbejder i børnemiljøet som skolepædagog. Hun har 22 ugentlige lektioner
 • Britta Storm (BS)
 • Mette Hessellund (MH)
  Underviser i dansk i overbygningen og er den ene af skolens to musiklærere.
 • René Bundgaard Hansen (RH)
  Underviser på mellemtrin i idræt, matematik og naturfag. Underviser i AUT i engelsk og krop og sundhed.
 • Nicolai Hansen (NAH)
  Nicolai underviser i både børnemiljøet i fagene matematik, natur/teknik, historie og idræt
 • Mia Lynge Andersen
  Pædagog, ansat 20 timer om uge i SFO og 10 timer i Indskolingen.
 • Christopher Peters (CS)
  Christopher underviser primært i indskolingen i matematik og natur/teknik. Derudover har han engelsk i ungemiljøet
 • Lone Munk (LM)
  Lone underviser i dansk i børnemiljø og AUT. Har derudover også billedkunst.
 • Sanni Lindegård (SL)
  Sanni underviser i børnemiljøet i fagene tysk, natur/teknologi og matematik. Hun er fagudvalgsformand i Nat/tek.
 • Mulle Brunhøj-Esbensen (MU)
  Klasselærer og underviser på børnemiljøet/mellemtrinnet i dansk, tysk, historie, kristendom og billedkunst. Underviser i ungemiljøet i tysk.
 • Mads Egholm Andersen (ME)
  Underviser i Dansk, Engelsk, Idræt, Kristendom i både børnemiljø og ungemiljø
 • Line Jørck-Thomsen (LJ)
  Line underviser primært på mellemtrinnet og i specialcenteret i fagene dansk, engelsk, historie og billedkunst. Endvidere er hun støttelærer i udskolingen i dansk og engelsk. Line er også sikkerhedsrepræsentant.
 • Christina Panduro (CP)
  Christina underviser primært i mellemtrinnet i fagene dansk og engelsk. Endvidere er hun støttelærer i mellemtrinnet i dansk og engelsk.
 • Anne Mortensen (AM)
  Underviser og klasselærer i AUT i Dansk, Matematik, Engelsk og Dansk/Orientering. Samt Håndværk og Design i børnemiljøet og ved krea i ungemiljøet.
 • Mette Cecilie Petersen (MC)
  Mette underviser i 0. klasse.
 • Karen Madsen (KM)
  Karen underviser i børnemiljøet i flere fag.