Loading...

Børnemiljø

Børnemiljø
Bh. kl. - 6. klasse
Børnemiljøet - en god start
“En skole skabes af de mennesker som færdes i den. Det er dem, der giver den personlighed og puls.

De gør den til en levende organisme, der formes og udvikles og lever sit helt eget liv. Vores skole blev født i 1996 og den har allerede udviklet sig, til en skole, med sin helt egen personlighed.

Personligheden er essensen af alt det, vi mener er vigtigt”

Vi vil gerne have:
 • At vores børn bliver gode læsere med stor læselyst.
 • At børnene bevarer deres fantasi og kreative evner samt videreudvikler dem.
 • At børnene åbner deres ører for sprog
 • At børnene udvikler sig i deres eget tempo. De skal hele tiden møde nye udfordringer ved differentieret undervisning.
 • At alle børn føler tryghed i læresituationen og i samværet med kammerater og voksne.
 • At børnenes logiske sans videreudvikles gennem en spændende undervisning i matematik og natur og teknik.
 • At børnene lærer at tage vare på miljøet og at nære respekt for vores natur.
 • At børnene også får deres legebehov opfyldt.

Inspiration fra New Zealand og Sverige


Børnene starter med at lære at læse og skrive fra børnehaveklassen. En del af indlæringen foregår ved hjælp af leg og bevægelse. Vi er inspireret af New Zealand kombineret med den svenske arbejdsplanmetode, tilsat de gode danske traditioner for undervisning.

Musik og fortælling


Musik og fortælling er to vigtige elementer i vores undervisning – både for børn og voksne.
Musikundervisningen er samlet på hele dage for at skabe kontinuitet og sammenhæng.

Arbejde på tværs


Vi vil i perioder arbejde på tværs af klasserne i nogle af timerne. Børnene skal arbejde sammen med børn på deres eget niveau, ikke efter alder.

Tryghed


Børnene skal mødes med varme og tryghed. De fysiske rammer er overskuelige. En af lærerne møder i meget god tid – så børnene ikke oplever at komme til en mørk og kold skole. Vi har god tid til afleveringssituationen. Vi har morgensamling hver morgen med fælles sang, snak og bevægelse.

Emneuger


I løbet af året arbejder vi med emner; matematikuger, læsekursus, natur og teknik-emne og kunstemne.

Dagsforløb

Børnene starter dagen med fælles morgensamling på Torvet. Under morgensamlingen fortælles og synges der, og der gives vigtige beskeder.

Læsning


På skolen sætter vi fokus på læsningen, derfor starter læseundervisningen allerede i børnehaveklassen. Undervisningen er selvfølgelig præget af leg. Ligeledes lærer børnene engelsk fra børnehaveklassen, her foregår undervisningen gennem engelske rim og remser, sange og lege.

Medansvar

Vi tror på, at børnene tidligt skal have medansvar for deres egen læring, derfor er undervisningen tilrettelagt derefter. Ligeledes mener vi, at det er af stor betydning, at børnene modtager undervisning på netop det niveau, de befinder sig på. Derfor bestræber vi os på at gøre undervisningen så alsidig som muligt.

Medarbejdere i Børnemiljøet
 • Monica Nielsen
  Monica underviser i både børne- og ungemiljø i fagene matematik og natur/teknik
 • Mia Lynge Andersen
  Pædagog, ansat 20 timer om uge i SFO og 10 timer i Indskolingen.
 • Bodil Balle (BB)
  Bodil underviser primært i indskolingen. Bodil er fagudvalgsformand i dansk for indskolingen og mellemtrin.
 • Sussanne Skov (SS)
  Susanne underviser primært på mellemtrinnet i fagene musik og billedkunst.
 • Mulle Brunhøj-Esbensen (MU)
  Mulle underviser i dansk, historie og tysk på mellemtrinnet samt i tysk i udskolingen. Mulle er repræsentant for mellemtrinnet i pædagogisk udvalg.
 • Mette Bjerre (MB)
  Mette underviser primært i AUT i fagene engelsk, matematik og dansk. Derudover underviser hun i mellemtrinnet i fagene matematik og natur/teknik.
 • Mads Egholm Andersen (ME)
  Mads underviser i dansk på mellemtrinnet og i udskolingen. Han bestrider jobbet som TR-suppleant.
 • Line Jørck-Thomsen (LJ)
  Line underviser primært på mellemtrinnet og i specialcenteret i fagene dansk, engelsk, historie og billedkunst. Endvidere er hun støttelærer i udskolingen i dansk og engelsk. Line er også sikkerhedsrepræsentant.
 • Christina Panduro (CP)
  Christina underviser primært i mellemtrinnet i fagene dansk og engelsk. Endvidere er hun støttelærer i mellemtrinnet i dansk og engelsk.
 • Mette Cecilie Petersen (MC)
  Mette underviser i 0. klasse.
 • Anette Hoffmann Miller (AH)
  Anette underviser primært i indskolingen. Hun er repræsentant for indskolingen i pædagogisk udvalg.