Loading...

Børnemiljø

Børnemiljø
Bh. kl. - 6. klasse
Børnemiljøet - en god start
“En skole skabes af de mennesker, som færdes i den. Det er dem, der giver den personlighed og puls.

De gør den til en levende organisme, der formes og udvikles og lever sit helt eget liv. Vores skole blev født i 1996, og den har allerede udviklet sig til en skole med sin helt egen identitet.”

Vi vil gerne have:
 • At vores børn bliver gode læsere med stor læselyst.
 • At børnene bevarer og videreudvikler deres fantasi og kreative evner.
 • At børnene åbner deres ører for sprog.
 • At børnene udvikler sig i deres eget tempo. De skal hele tiden møde nye udfordringer ved differentieret undervisning.
 • At alle børn føler tryghed i læresituationen og i samværet med kammerater og voksne.
 • At børnenes logiske sans videreudvikles gennem en spændende undervisning i matematik og natur/teknik.
 • At børnene lærer at tage vare på miljøet og nære respekt for vores natur.
 • At børnene også får deres legebehov opfyldt.
 • At forældre deltager aktivt i skolens hverdag og arrangementer.
 • At vores børn bliver opmærksomme på verden omkring dem.
 • At vores børn lærer om diversitet og børnene omkring dem.

Medansvar

Vi tror på, at børn tidligt skal have medansvar for deres egen læring – og at det har stor betydning, at børnene modtager undervisning på netop det niveau, de befinder sig på. Det tilrettelægger vi undervisningen efter.

 

Emneuger

I løbet af året arbejder vi med forskellige emner; matematikuger, læsekursus, natur/teknik-emne og kunstemne.

 

Læsning og engelsk i børnehaveklassen

På Nyborg Friskole har vi stort fokus på læsning. Derfor starter læseundervisningen allerede i børnehaveklassen, hvor undervisningen selvfølgelig er præget af leg. Børnene lærer også engelsk fra børnehaveklassen – her foregår undervisningen gennem engelske rim, remser, sange og lege.

 

Arbejde på tværs

I perioder arbejder vi på tværs af klasserne i nogle af timerne. Her arbejder børnene sammen med børn på deres eget niveau.

Samling på indskolingstorvet

Vi har dagligt samling på indskolingstorvet, hvor vi fejrer børnenes fødselsdage og holder små oplæg, der bidrager til almen viden.

 

Tryghed

Vi møder børnene med varme og tryghed. Vores fysiske rammer er overskuelige. En af lærerne møder i meget god tid, så børnene møder ind til en kendt voksen, der har tid til at hjælpe i afskedssituationen. Vi har SFO-medarbejdere med i undervisningen, og de er vores foretrukne vikarer.

 

Medarbejdere i Børnemiljøet
 • Eva Danielsen
  Eva arbejder i børnemiljøet som skolepædagog. Hun har 22 ugentlige lektioner
 • Britta Storm (BS)
  Pædagog i børnemiljø og SFO
 • Mette Hessellund (MH)
  Underviser i dansk i overbygningen og er den ene af skolens to musiklærere.
 • René Bundgaard Hansen (RH)
  Underviser på mellemtrin i idræt, matematik og naturfag. Underviser i AUT i engelsk og krop og sundhed.
 • Nicolai Hansen (NAH)
  Nicolai underviser i både børnemiljøet i fagene matematik, natur/teknik, historie og idræt
 • Mia Lynge Andersen
  Pædagog, ansat 20 timer om uge i SFO og 10 timer i Indskolingen.
 • Christopher Peters (CS)
  Christopher er klasselærer i indskolingen, underviser i engelsk i børnemiljøet og er fagudvalgsformand for dansk i indskolingen.
 • Lone Munk (LM)
  Lone underviser i dansk i børnemiljø og AUT. Har derudover også billedkunst.
 • Sanni Lindegård (SL)
  Sanni underviser i børnemiljøet i fagene tysk, natur/teknologi og matematik. Hun er fagudvalgsformand i Nat/tek.
 • Anne Brunhøj-Esbensen (MU)
  Klasselærer og underviser på børnemiljøet/mellemtrinnet i dansk, tysk, historie, kristendom og billedkunst.Underviser i ungemiljøet i tysk.
 • Mads Egholm Andersen (ME)
  Underviser i Dansk, Engelsk, Idræt, Kristendom i både børnemiljø og ungemiljø
 • Christina Panduro (CP)
  Christina underviser primært i mellemtrinnet i fagene dansk og engelsk. Endvidere er hun støttelærer i mellemtrinnet i dansk og engelsk.
 • Anne Mortensen (AM)
  Underviser og klasselærer i AUT i Dansk, Matematik, Engelsk og Dansk/Orientering. Samt Håndværk og Design i børnemiljøet og ved krea i ungemiljøet.
 • Mette Cecilie Saaby (MC)
  Mette er børnehaveklasseleder.
 • Karen Madsen (KM)
  Karen underviser i børnemiljøet i flere fag.