Loading...

Børnehave

Børnehave

Nyborg Friskoles Børnehave

tlf. 40 30 84 31

Pris

 • En børnehaveplads koster 2.180 kr. pr. måned, idet bestyrelsen har vedtaget, at prisen følger den kommunale takst.
 • Der betales forud hver den første i måneden.
 • Der betales for 11 måneder – uanset ferie, sygdom eller andet fravær.
 • Der kan i Borgerservice søges om økonomisk friplads, hvis husstandens indtægt giver mulighed for det.
 • Der ydes ikke søskenderabat, da børnehaven og skolen er to selvstændige enheder (som er hhv. kommunalt og statsligt støttet).

 

 

Åbningstider:

 • Vi åbner kl. 6.15 og lukker kl. 17 (fredag kl. 16.45)

 

Vi holder lukket:

 • Fredag efter Kristi Himmelfart
 • Grundlovsdag den 5. juni
 • I uge 29 og 30 (sommerferie)
 • Torsdag den 23. december til søndag den 2. januar
Personale i børnehaven
 • Christina Vestergaard Kalser
  Christina er pædagog og børnehaveleder
 • Louise Schmidt Thrane (LT)
  Louise er pædagog i børnehaven
 • Ken Høg Riis (KR)
  Ken er pædagogmedhjælper i børnehaven
 • Malene Andersen (MVA)
  Malene er pædagog i børnehaven