Loading...

AUT

AUT
Andet UndervisningsTilbud
AUT - Andet UndervisningsTilbud
Nyborg Friskole kan tilbyde elever med behov for specialundervisning i dansk, matematik og engelsk et andet undervisningstilbud, hvor de modtager undervisning på små hold, alene eller med støtte i en udskolingsklasse.

I AUT arbejder vi konkret og virkelighedsnært, så eleverne oplever, at fagene kan anvendes i dagligdagen.

Målet er, at elevernes faglige kompetencer udvikles optimalt, blandt andet gennem brug af forskellige tilgange til læring, opstilling af individuelle faglige mål og løbende evaluering af den enkelte.

AUT har også det pædagogiske mål, at elevernes livskompetencer bliver udviklet, så de er bedst muligt rustet til deres ungdoms- og voksenliv.

Virkemidler:
 • Undervisningstilbuddet tilrettelægges i samråd med forældre og elever og er genstand for løbende evaluering og justering.
 • Vi tilrettelægger undervisningen individuelt ud fra niveau/fag/timetal og tager hensyn til læringsstile, sociale og emotionelle forhold.
 • Alle elever får tilknyttet en kontaktlærer.
 • Undervisningen foregår alene, på små hold á 2-7 elever og/eller i form af støtte i klassen.
 • Der er mulighed for særlige praktikordninger.
 • Vi tilbyder kurser i andre skoleformer, tilrettelagt for elever med særlige behov.
 • Elever kan have tilknytning til en udskolingsklasse, hvor de deltager i særlige aktiviteter som lejrskole, foredrag, fester m.m.
 • Eleverne kan integreres i alm. klasser i de fag, hvor de fagligt og socialt kan begå sig.

Undervisning

Eleverne bliver undervist i dansk, matematik, engelsk, idræt, samfundsorientering, naturfag og kreative/musiske fag. Vi tilstræber, at eleverne har få, gennemgående lærere i hverdagen.

 

Undervisningen i AUT kendetegnes af:

 • At den enkelte elevs undervisningstilbud er individuelt tilrettelagt, fleksibelt og overskueligt.
 • At dagligdagen er præget af struktur / forudsigelighed, succes og omsorg.
 • At eleverne i størst muligt omfang integreres i skolens dagligdag, f.eks. i kreative fag, blokdage, blokuger og lejrture.
 • At udskolingen af disse elever sker gennem en grundig forberedelse – via samtaler og evt. en særlig praktikordning.

 

Prøver

De elever, der har forudsætninger for det, kan gå til hel eller delvis afgangsprøve i et eller flere fag efter 9. klasse.

 

Evaluering

Vi evaluerer undervisningen løbende for at sikre, at elevernes læring bliver så optimal som muligt. Derudover tester vi eleverne en gang årligt i dansk og matematik.

Undervisere i AUT
 • Lykke Rosenørn
 • Randi Hærup Poser (RP)
  Underviser i historie og samfundsfag i ungemiljøet samt i dansk og engelsk i AUT.
 • Maria Eskildsen (MES)
  Underviser i matematik i ungemiljøet. Underviser i AUT i fagene matematik og naturfag. Matematikvejleder
 • René Bundgaard Hansen (RH)
  Underviser på mellemtrin i idræt, matematik og naturfag. Underviser i AUT i engelsk og krop og sundhed.
 • Lone Munk (LM)
  Lone underviser i dansk i børnemiljø og AUT. Har derudover også billedkunst.
 • Per Duelund (PD)
  Underviser i naturfagene og matematik i udskoling og AUT. IT-ansvarlig
 • Mette Bjerre (MB)
  Afdelingsleder AUTunderviser i AUT i dansk og matematik.
 • Hanne Christiansen (HC)
  Hanne underviser primært i overbygningen i fagene fysik, biologi, geografi og matematik. Hun er fagudvalgsformand for fysik/biologi/geografi.
 • Danni Stilbjerg (DS)
  Underviser i ungemiljøet i fagene historie, samfundsfag, biologi og geografi. Underviser derudover i AUT i fagene dansk, engelsk og idræt
 • Birgitte Villebro Harebek (BVH)
  Birgitte underviser primært i udskolingen i faget dansk.
 • Anne Mortensen (AM)
  Underviser og klasselærer i AUT i Dansk, Matematik, Engelsk og Dansk/Orientering. Samt Håndværk og Design i børnemiljøet og ved krea i ungemiljøet.