Loading...

AUT

AUT
Andet undervisningstilbud
AUT - Andet undervisningstilbud
Nyborg Friskole kan tilbyde elever med behov for specialundervisning i dansk, matematik og engelsk et andet undervisningstilbud, hvor de undervises på små hold, alene eller med støtte i en udskolingsklasse.

Målet er, at elevernes faglige kompetencer udvikles optimalt bl.a. gennem brug af forskellige tilgange til læring, gennem opstilling af individuelle faglige mål og gennem løbende evaluering af den enkelte.

I AUT arbejder vi konkret og virkelighedsnært, så eleverne oplever, at fagene kan anvendes i dagligdagen.

AUT har også det pædagogiske mål, at elevernes livskompetencer udvikles, således at de bliver bedst muligt rustet til det ungdoms- og voksenliv, de skal leve.

Virkemidler:
 • Undervisningstilbuddet tilrettelægges i samråd med forældre og elever og er genstand for løbende evaluering - og justering.
 • Undervisningen tilrettelægges individuelt ud fra niveau, fag og timetal under hensyntagen til læringsstil, sociale – og emotionelle forhold.
 • Alle elever får tilknyttet en kontaktlærer.
 • Undervisningen foregår alene, på små hold a´ 2- 7 elever og/eller i form af støtte i klassen.
 • Der er mulighed for særlige praktikordninger.
 • Der tilbydes kursus i andre skoleformer tilrettelagt for elever med særlige behov.
 • Elever kan have tilknytning til en udskolingsklasse, hvor de deltager i særlige aktiviteter som lejrskole, foredrag, fester m.m.
 • Eleverne kan integreres i alm. Klasser i de fag, hvor de fagligt og socialt kan begå sig.

Undervisning

Eleverne undervises i dansk, matematik, engelsk, idræt, samfundsorientering, naturfag og kreative/musiske fag i ugens løb. Det tilstræbes, at eleverne har få gennemgående lærere i hverdagen.

Undervisningen i AUT kendertegnes af

 • At den enkelte elevs undervisningstilbud er individuelt tilrettelagt, fleksibelt og overskueligt.
 • At dagligdagen er præget af struktur / forudsigelighed, succes og omsorg.
 • At eleverne i størst muligt omfang integreres i skolens dagligdag f.eks. kreative fag, blokdage, blokuger og lejrture.
 • At udskolingen af disse elever sker gennem en grundig forberedelse – via samtaler og evt. en særlig praktikordning.

Prøver


De elever, der har forudsætninger for det, kan gå til hel eller delvis afgangsprøve i et eller flere fag efter 9. eller 10. klasse.

Evaluering

Vi evaluerer undervisningen løbende for at sikre, at elevernes læring bliver så optimal som mulig. Derudover testes eleverne en gang årligt i dansk og matematik.

Undervisere i AUT
 • Per Duelund (PD)
  Per underviser primært i overbygningen i naturfagene. Han er desuden it-ansvarlig på skolen.
 • Mette Bjerre (MB)
  Mette underviser primært i AUT i fagene engelsk, matematik og dansk. Derudover underviser hun i mellemtrinnet i fagene matematik og natur/teknik.
 • Hanne Christiansen (HC)
  Hanne underviser primært i overbygningen i fagene fysik, biologi, geografi og matematik. Hun er fagudvalgsformand for fysik/biologi/geografi.
 • Danni Stilbjerg (DS)
  Danni underviser primært i overbygningen i fagene historie, samfundsfag, biologi og geografi.
 • Birgitte Villebro Harebek (BVH)
  Birgitte underviser primært i udskolingen i faget dansk.
 • Anne Mortensen (AM)
  Anne underviser i specialundervisningscenteret.