Udskolingen

Udskolingen - klar til livet

“En skole er de mennesker, som færdes i den. Det er dem, der giver den personlighed og puls. De gør den til en levende organisme, der formes og udvikles og lever sit helt eget liv.”

Vi vil gerne have, at eleverne i udskolingen:

  • Dygtiggør sig og udvikler de potentialer, som hver enkelt er begavet med.
  • Deltager aktivt i det nære fællesskab, hvor frihed og ansvar følges ad, og hvor der hersker respekt for forskellighed og mangfoldighed.
  • Bliver opmærksom på samtalens tre nødvendige elementer: Tale - lytte - svare. Først og fremmest gennem oplevelsen af selv at blive taget alvorligt og lyttet til.
  • Opdager betydningen af samspillet mellem mennesker og kulturer, bl.a. igennem udveksling og samarbejde med jævnaldrende i andre lande.
  • Får styrket deres selvtillid og mod, bl.a. ved at arbejde med varierede fremstillingsformer som foredrag, projekter, drama og andre musiske/kropslige/kreative udtryksformer.
  • Bruger fantasien og bliver forundret, bl.a. gennem deltagelse i skabende projektforløb og praktisk-musiske tilgangsvinkler i de boglige fag.
  • Oplever og erkender, at dannelse både drejer sig om etik og æstetik. Intet er lige meget - vi er hinandens forbilleder.
  • Oplever, at der er brug for netop mig og mine bidrag - hvad enten det er i en matematiktime eller som trommeslager i musik.

FAGLIGHED

Vores undervisning er præget af høj faglighed. Vi lægger vægt på, at både arbejdsformer og indhold er afvekslende og repræsentative for det, eleverne får brug for i deres videre uddannelse.

 

KARAKTERGIVNING

Karakterer betyder en del, men siger ikke noget om eleven bag karakteren og den udvikling og arbejdsproces, eleven er i. Derfor har vi i udskolingen ikke så stort fokus på tallet, men mere på elevens udvikling og trivsel i læringsprocesserne. God trivsel er en forudsætning for god læring.

Eleverne i overbygningen får altid grundig feedback – både mundtligt og skriftligt – som kan bruges fremadrettet. I løbet af foråret i 8. klasse begynder eleverne desuden at få karakterer i større opgaver og standpunktskarakterer sidst i skoleåret. På 9. årgang får eleverne karakterer i afleveringsopgaver, test, projektopgave samt standpunktskarakterer to gange årligt.

KREATIVITET

Den projektorienterede arbejdsform indgår i alle fag sideløbende med andre tilgange til undervisning. På 7. og 8. årgang modtager eleverne undervisning i musik og billedkunst. Musik er eksamensfag.

 

FÆLLES OPLEVELSER OG FORDYBELSE

I løbet af året har vi forskellige kulturelle arrangementer og spændende blokuger/blokdage, hvor hele skolen er involveret. Hver fredag har vi fordybelsesdage på skift i fagene – her arbejder vi ofte på tværs af årgangenes klasser.

INDIVIDUALITET

Det er vigtigt for os, at eleverne udvikler sig til socialt velfungerende personligheder, og at de bliver rustet til at kunne træffe gode valg for deres voksenliv. Derfor giver vi plads til udvikling af individualitet – og forventer samtidig, at eleverne deltager aktivt og positivt i det nære fællesskab, hvor frihed og ansvar følges ad.

 

SKOLEREJSER OG STUDIEVEJLEDNING

I 8. klasse tager eleverne på udveksling, og vores 9.klasser samarbejder i øjeblikket med skoler i Spanien og Italien. I 7. og 8. klasse tager eleverne desuden på en primitiv overnatningslejr eller hyttetur.

Vi har studievejledning på alle årgange, og der er en uges praktikordning for 8. årgang og brobygning på 9. årgang.

Dan Nielsen (DN)
Dan underviser primært i udskolingen i engelsk og tysk.
Louise H. Rasmussen (LH)
Louise underviser i dansk i udskolingen, hvor hun også er læsevejleder og fagudvalgsformand i dansk.
Thomas Olesen (TO)
Thomas underviser i engelsk, kulturfag og madkundskab på mellemtrinnet og i udskolingen.
Lykke Rosenørn (LR)
Lykke er huslærer i AUT. Hun underviser i dansk, engelsk, kulturfag, naturfag, krea og idræt i AUT og som støttelærer i udskolingen.
Randi Hærup Poser (RP)
Randi underviser i historie og samfundsfag i udskolingen samt i dansk og engelsk i AUT.
Maria Eskildsen (MES)
Maria underviser i matematik i udskolingen og i naturfag og matematik i AUT. Desuden er hun matematikvejleder.
Nicolai Hansen (NAH)
Nicolai underviser i både børnemiljøet og udskolingen i matematik, natur/teknik, musik, historie og idræt.
Steffen Lynge Petersen (SP)
Steffen underviser i udskolingen i fagene matematik og naturfag. Desuden er han matematikvejleder.
Anne Brunhøj-Esbensen (AE)
Anne er klasselærer og underviser i børnemiljøet i dansk, tysk, historie, kristendom og billedkunst. Underviser i udskolingen i tysk.
Mads Egholm Andersen (ME)
Mads underviser i dansk, engelsk, idræt og kristendom i børnemiljøet og udskolingen.
Hanne Christiansen (HC)
Hanne underviser primært i udskolingen i fysik, biologi, geografi og matematik. Hun er fagudvalgsformand for fysik/biologi/geografi.
Danni Stilbjerg (DS)
Danni er huslærer i AUT. Han underviser i dansk, engelsk, kulturfag, naturfag, idræt og krea i AUT.
Birgitte Villebro Jørgensen (BVJ)
Birgitte er huslærer i AUT. Hun underviser i dansk, matematik, kulturfag, idræt, krea og kulturfag. Birgitte er også læsevejleder på hele skolen.
Astrid Fog (AF)
Astrid er klasselærer og underviser i matematik, historie og samfundsfag i udskolingen.
Anne Mortensen (AM)
Anne er huslærer i AUT. Hun underviser i dansk, matematik, naturfag, kulturfag og krea. Anne underviser også i håndværk og design på mellemtrinnet.
\