SFO

NYBORG FRISKOLES FRITIDSORDNING

Kontakt os på tlf. 23 67 13 83

HOLDNING

Nyborg Friskoles SFO er et tilbud for 0.-3. klasse, som stort set alle vores elever vælger at benytte. Her kan de være sammen i trygge rammer og skabe legerelationer på tværs.

SFO’en er ikke en forlængelse af skoletiden – i Regnbuen kan børnene i stor udstrækning frit vælge, hvad de vil bruge tiden til. Hver dag arrangerer personalet aktiviteter både inde og ude, og rammerne er rigtig gode – børnene har både SFO-huset, indskolingen, multisalen og legepladsen at boltre sig på.

Samtidig har SFO’en et tæt samar­bejde med lærerne. Det er med til at give børnene en tryg og sammenhængende hverdag og et godt fællesskab i hele indskolingen.

Nøgleordene er: ‘Tryghed’ og ‘Frihed under ansvar’.

ÅBNINGSTIDER

På skoledage holder vi åbent

kl. 06.30-08.00 og fra kl. 12.45-16.30

(Fredag dog til kl. 16)

 

På skoleferiedage er der åbent fra

kl. 06.30-16.30

(Fredag dog til kl. 16)

LUKKEDAGE OG FERIESAMARBEJDE I SKOLEÅRET 2024/2025

SFO’en holder lukket:

 • Sommerferielukket i uge 29, 30 og 31 (vi åbner igen mandag den 5. august)
 • Julelukket fra lørdag den 21/12 til torsdag den 2/12 2025
 • Fredag efter Kristi Himmelfart (30. maj)
 • Grundlovsdagsferie (torsdag den 5. juni og fredag den 6. juni)
 • Sommerferielukket i uge 29, 30 og 31 (vi åbner igen mandag den 4. august) 

SFO’en er åben i de øvrige skoleferieuger. I uge 7, 28 og 42 holder vi åbent sammen med Åkanden (Nyborg Private Realskoles SFO). Vi skiftes til at have åbent, og der er personale fra begge SFO’er.

Vi samarbejder med vores egen børnehave i juleferien, påskeferien og lidt i sommerferien. Her er vi i SFO’en, så børnehavebørnene vænner sig til de rammer, de skal være i, når de starter i skole.

 

FERIEPLANLÆGNING, SKEMA

I forbindelse med skoleferien vil alle forældre modtage en tilmeldingsseddel (via skoleintra), som vi af hensyn til personale-planlægningen beder jer udfylde inden for tilmeldingsfristen.

SKIFTETØJ

Uanset årstiden er det en god ide at have et sæt skiftetøj i garderoben. Også strømper og undertøj.

 

REGNTØJ OG GUMMISTØVLER

Det er en god ide at have regntøj liggende i garderoben, så kan vi også være udendørs i vådt vejr.

 

INDESKO

Når børnene går ind i SFO’en, skal de gå igennem garderoben i kælderen, hvor de skal huske at skifte til indesko.

LEGEAFTALER

Vi opfordrer til, at I laver legeaftaler hjemmefra, da det ikke er alle forældre, der kan kontaktes på arbejde. Det giver også en ro for barnet, hvis legeaftalen allerede er lavet.

 

LEGETØJ

Man må ikke medbringe sit eget legetøj i Regnbuen. Lærerne i indskolingen arrangerer en legetøjsdag ca. to gange om året.

 

SKOLE/HJEM-SAMTALER

SFO-personalet deltager i skole/hjem-samtaler i alle indskolingsklasserne i efteråret.

Dagligdagen

 Kl. 06.30

Børnene kan spise medbragt morgenmad, høre historie, spille et spil
eller få en hyggesnak, så dagen kan begynde i et roligt tempo. Der er ingen forplejning i morgenpasningen.

 

Kl. 08.15

Fælles morgensang for indskolingen. Eleverne i 3. kl. går selv på mellemtrinet.

 

Kl. 12.45

Efter dagens undervisning går børnene op i SFO’en for at blive ‘krydset ind’. Børnene vælger selv, om de vil spise deres eftermiddagsmadpakke med det samme.

På vores tavle kan børnene se, hvilke aktivitetstilbud der er i dag. Børnene vælger selv, om de deltage i de fælles tilbud, eller om de selv vil finde på en aktivitet.

I SFO’en har vi hele indskolingen og SFO’ens lokaler til rådighed. Der er altid mulighed for at lege udenfor, og vi bruger skolens sal i det omfang, det er muligt.

Når børnene bliver hentet – eller selv går hjem – skal de gå op i SFO’en og blive ‘krydset ud’.

 

Kl. 15.30

Dagens fælles aktiviteter lukker ned.

 

Kl. 16.30

SFO’en lukker. (Fredag kl. 16.00)

Aktiviteter:

 • Regnbue Café: Den sidste mandag i hver måned holder vi cafè. Det er 3. klasse, der står for cafe, indkøb og tilberedning af diverse retter.
 • Multisalen: Vi bruger skolens sal, så ofte vi kan.
 • Fodbold: Om eftermiddagen har vi fodboldbanen til vores rådighed, så de små kan spille frit.
 • Filmdag: I vinterhalvåret er der mulighed for at se film, hvis børnene ønsker det.
 • Ture ud af huset: Vi tager på tur, når tiden og vejret tillader det.
 • Legeplads: Det er frivilligt, om børnene vil ud. For at motivere børnene til at være udendørs har vi hver dag afsat personale til at sætte aktiviteter i gang på legepladsen.
 • Computerdag: 2. og 3. klasse har mulighed for at spille computer ca. én gang om ugen.

Traditioner

Halloween

Til halloween forvandler vi indskoling og SFO til et univers, der emmer af uhygge. Det hele kulminerer med, at de udklædte børn laver “slik eller ballade” i de andre klasser på skolen.

 

Julehygge med forældre og børn

Eftermiddagsarrangement for børn og forældre, hvor vi synger julens sange, og 2 kl. går Lucia. Regnbuen er vært med æbleskiver, gløgg og saftevand.

 

Fastelavnsfest

SFO og indskoling holder fælles fastelavnsfest i skoletiden, hvor vi “slår katten af tønden” og laver forskellige lege i salen.

 

Fælles lejrtur

SFO og indskoling tager på fælles lejrtur i maj måned. De sidste år er turen gået til “Skovgården” ved Middelfart.

 

Olympiske Lege

I maj/juni måned afholder vi årets store sportskonkurrence i samarbejde med Åkanden (Nyborg Private Realskoles SFO). Det er en sjov idrætsoplevelse, hvor børnene kommer igennem en masse forskellige aktiviteter.

Personale i SFO'en

Peter Hangaard Petersen (PP)
Peter er pædagog i SFO og hjælpelærer på mellemtrinnet.
Mia Lynge Andersen (ML)
Mia er pædagog i SFO, AUT og børnemiljøet.
Lone Hansen (LOH)
Lone er pædagog i indskolingen.
Susanne Cardel (SCA)
Susanne er pædagogmedhjælper, ansat 20 timer om ugen i SFO.
Brian Klarskov Hansen (BH)
Brian er leder af Regnbuen. Pædagog - ansat 32 timer om ugen.
Lykke Rohde-Severinsen (LS)
Lykke er pædagog i indskolingen og SFO.
\