7. klasse

I 7. KLASSE OPTAGER VI 24 NYE ELEVER OG UDVIDER MED EN EKSTRA KLASSSE.

VI OPTAGER LØBENDE ELEVER TIL 7. KL. (KOMMENDE SKOLEÅR)

Hvert år i august optager vi nye elever til skolens 7. klasse. Her deler vi den ‘gamle’ klasse i to, så der er kulturbærere i begge klasser – og så byder vi velkommen til 24 nye elever, der kommer med friske impulser udefra.

Vi sørger selvfølgelig altid for at tage rigtig godt imod de nye elever og skabe et stærkt og positivt fællesskab, både i de to nye klasser og på årgangen. For eksempel har vi tradition for at tage på en ryste-sammen-tur med en enkelt overnatning allerede i august. Her overnatter vi i telte og hytter, enten i Kajbjergskoven eller på campingpladsen i Nyborg. Det er altid et par fantastiske dage, hvor eleverne lynhurtigt lærer hinanden at kende.

 

LINK: INDSKRIV DIT BARN TIL 7. KLASSE PÅ NYBORG FRISKOLE

Nye lærere og nye fag

I 7. klasse får eleverne også en række nye lærere. Nyborg Friskole er afdelingsopdelt, så klasselærerne på mellemtrinnet ‘slipper’ deres elever i 6 klasse, mens et nyt hold af kompetente udskolingslærere står klar til at tage over. Samtidig stifter eleverne bekendtskab med fagene Geografi, Biologi og Fysik, som de skal have på skemaet frem til afgangseksamen i 9. klasse. Eleverne skal også vælge et af de kreative valgfag Musik, Billedkunst eller Madkundskab, som de afslutter med deres allerførste eksamen i 8. klasse. (Det er også i 8. klasse, de får deres første standpunktskarakterer. Læs mere om karakterer og udskolingen.)


Indskriv dit barn

Ved du allerede nu, at dit barn gerne vil gå i 7. klasse på Nyborg Friskole til næste år eller et af de kommende skoleår? Så kan du indskrive barnet på vores venteliste. Det foregår elektronisk ved hjælp af MitID.

Lærere i udskolingen

Dan Nielsen (DN)
Dan underviser primært i udskolingen i engelsk og tysk.
Louise H. Rasmussen (LH)
Louise underviser i dansk i udskolingen, hvor hun også er læsevejleder og fagudvalgsformand i dansk.
Thomas Olesen (TO)
Thomas underviser i engelsk, kulturfag og madkundskab på mellemtrinnet og i udskolingen.
Lykke Rosenørn (LR)
Lykke er huslærer i AUT. Hun underviser i dansk, engelsk, kulturfag, naturfag, krea og idræt i AUT og som støttelærer i udskolingen.
Randi Hærup Poser (RP)
Randi underviser i historie og samfundsfag i udskolingen samt i dansk og engelsk i AUT.
Maria Eskildsen (MES)
Maria underviser i matematik i udskolingen og i naturfag og matematik i AUT. Desuden er hun matematikvejleder.
Nicolai Hansen (NAH)
Nicolai underviser i både børnemiljøet og udskolingen i matematik, natur/teknik, musik, historie og idræt.
Steffen Lynge Petersen (SP)
Steffen underviser i udskolingen i fagene matematik og naturfag. Desuden er han matematikvejleder.
Anne Brunhøj-Esbensen (AE)
Anne er klasselærer og underviser i børnemiljøet i dansk, tysk, historie, kristendom og billedkunst. Underviser i udskolingen i tysk.
Mads Egholm Andersen (ME)
Mads underviser i dansk, engelsk, idræt og kristendom i børnemiljøet og udskolingen.
Hanne Christiansen (HC)
Hanne underviser primært i udskolingen i fysik, biologi, geografi og matematik. Hun er fagudvalgsformand for fysik/biologi/geografi.
Danni Stilbjerg (DS)
Danni er huslærer i AUT. Han underviser i dansk, engelsk, kulturfag, naturfag, idræt og krea i AUT.
Birgitte Villebro Jørgensen (BVJ)
Birgitte er huslærer i AUT. Hun underviser i dansk, matematik, kulturfag, idræt, krea og kulturfag. Birgitte er også læsevejleder på hele skolen.
Astrid Fog (AF)
Astrid er klasselærer og underviser i matematik, historie og samfundsfag i udskolingen.
Anne Mortensen (AM)
Anne er huslærer i AUT. Hun underviser i dansk, matematik, naturfag, kulturfag og krea. Anne underviser også i håndværk og design på mellemtrinnet.
\