Loading...

7. klasse

7. klasse
Lige nu optager vi elever til 7. kl. (skoleåret 2023-24)

Hvert år i august optager vi nye elever til skolens 7. klasse. Her deler vi den ‘gamle’ klasse i to, så der er kulturbærere i begge klasser – og så byder vi velkommen til 24 nye elever, der kommer med friske impulser udefra.

Vi sørger selvfølgelig altid for at tage rigtig godt imod de nye elever og skabe et stærkt og positivt fællesskab, både i de to nye klasser og på årgangen. For eksempel har vi tradition for at tage på en ryste-sammen-tur med en enkelt overnatning allerede i august. Her overnatter vi i telte og hytter, enten i Kajbjergskoven eller på campingpladsen i Nyborg. Det er altid et par fantastiske dage, hvor eleverne lynhurtigt lærer hinanden at kende.

 

LINK: INDSKRIV DIT BARN TIL 7. KLASSE PÅ NYBORG FRISKOLE

Nye lærere og nye fag

I 7. klasse får eleverne også en række nye lærere. Nyborg Friskole er afdelingsopdelt, så klasselærerne på mellemtrinnet ‘slipper’ deres elever i 6 klasse, mens et nyt hold af kompetente udskolingslærere står klar til at tage over. Samtidig stifter eleverne bekendtskab med fagene Geografi, Biologi og Fysik, som de skal have på skemaet frem til afgangseksamen i 9. klasse. Eleverne skal også vælge et af de kreative valgfag Musik, Billedkunst eller Madkundskab, som de afslutter med deres allerførste eksamen i 8. klasse. (Det er også i 8. klasse, de får deres første standpunktskarakterer. Læs mere om karakterer og udskolingen.)


Indskriv dit barn

Ved du allerede nu, at dit barn gerne vil gå i 7. klasse på Nyborg Friskole til næste år eller et af de kommende skoleår? Så kan du indskrive barnet på vores venteliste. Det foregår elektronisk ved hjælp af MitID.

Lærere i udskolingen
 • Dan Nielsen (DN)
  Dan underviser primært i udskolingen i engelsk og tysk.
 • Louise H. Rasmussen (LH)
  Louise underviser i dansk i udskolingen, hvor hun også er læsevejleder og fagudvalgsformand i dansk.
 • Christina Nerstrøm (CN)
  Christina underviser i dansk og tysk i udskolingen.
 • Thomas Olesen (TO)
  Thomas underviser i engelsk, kulturfag og madkundskab på mellemtrinnet og i udskolingen.
 • Lykke Rosenørn (LR)
  Lykke underviser i dansk, engelsk og naturfag i AUT og udskolingen.
 • Randi Hærup Poser (RP)
  Randi underviser i historie og samfundsfag i udskolingen samt i dansk og engelsk i AUT.
 • Maria Eskildsen (MES)
  Maria underviser i matematik i udskolingen og i naturfag og matematik i AUT. Desuden er hun matematikvejleder.
 • Nicolai Hansen (NAH)
  Nicolai underviser i både børnemiljøet og udskolingen i matematik, natur/teknik, musik, historie og idræt.
 • Lone Munk (LM)
  Lone underviser i dansk i børnemiljøet og AUT og i billedkunst i udskolingen. Lone er desuden læsevejleder i børnemiljøet.
 • Steffen Lynge Petersen (SP)
  Steffen underviser i udskolingen i fagene matematik og naturfag. Desuden er han matematikvejleder.
 • Anne Brunhøj-Esbensen (AE)
  Anne er klasselærer og underviser i børnemiljøet i dansk, tysk, historie, kristendom og billedkunst. Underviser i udskolingen i tysk.
 • Mads Egholm Andersen (ME)
  Mads underviser i dansk, engelsk, idræt og kristendom i børnemiljøet og udskolingen.
 • Karine Østerholt (KØ)
  Karine underviser i udskolingen i dansk, engelsk og billedkunst. Karine er fagudvalgsformand for engelsk.
 • Hanne Christiansen (HC)
  Hanne underviser primært i udskolingen i fysik, biologi, geografi og matematik. Hun er fagudvalgsformand for fysik/biologi/geografi.
 • Danni Stilbjerg (DS)
  Danni underviser i udskolingen i samfundsfag og historie. Underviser derudover i AUT i fagene dansk, engelsk, horisont og naturfag.
 • Birgitte Villebro Jørgensen (BVJ)
  Birgitte underviser primært i udskolingen i faget dansk.
 • Astrid Fog (AF)
  Astrid er klasselærer og underviser i matematik, historie og samfundsfag i udskolingen.
 • Anne Mortensen (AM)
  Anne er primært tilknyttet AUT, hvor hun er kontaktlærer. Hun underviser i dansk, matematik, horisont og krea i AUT. Desuden underviser Anne i håndværk/design i børnemiljøet.