Loading...

10. klasse

10. klasse
Hvad er særligt i 10. klasse?
Tilbudet om 10. kl. henvender sig både til de elever, der har brug for at dygtiggøre sig yderligere, inden de begynder på en ungdomsuddannelse, og til de elever, der har brug for lidt mere tid og nogle flere erfaringer, før de kan beslutte, hvad der videre skal ske.
Klasseværelset:
 • 10. klasse holder til sit eget nyrenoverede hus med tilhørende grupperum.
 • Der er trådløst internet, printer og interaktiv tavle i klassen.
 • Alle elever arbejder på egen medbragt laptop.
 • Online-aflevering af hjemmearbejder, samt kommunikation mellem elever, forældre og lærere via intranet.
Vores forventninger til eleverne:
 • at de hver dag ved deres opførsel og engagement viser at de har valgt 10. klasse
 • at de viser interesse for arbejdsopgaverne
 • at de har orden i deres ting
 • at de møder til tiden
 • at de laver deres hjemmearbejde
 • at de har en positiv indfaldsvinkel til skolegangen
 • at de telefonisk eller på e-mail sygemelder sig
Forventninger vi vil imødekomme:
 • at vi hver dag ved vores engagement viser, at vi vil noget med netop denne aldersgruppe
 • at vi med udgangspunkt i netop 10. klasse, engagerer os i arbejdsopgaverne
 • at vi har en positiv indfaldsvinkel til unge mennesker

Grundfagene

Dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og idræt

Valgfag

Tysk, fysik/kemi

Ekstra fag

Kreativ blok, Valgfri (2 ugentlige lektioner)

Fordybelsesdage

10.klasse afholder en fordybelsesdag om ugen, hvor der afsættes en hel dag til fordybelse i et bestemt fag eller tværfagligt emne. Indholdet kan variere mellem faglig undervisning, gæstelærerbesøg, teambuildingsøvelser, virksomhedsbesøg, idræt, madlavning og desuden arbejde med personlige målsætninger.

Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering

To ugers brobygning i ungdomsuddannelser.

En større selvvalgt opgave med udgangspunkt i elevens egne uddannelses-/erhvervsønsker (OSO)

I forbindelse med udarbejdelsen af den selvvalgte opgave er der en fordybelsesuge med mulighed for erhvervspraktik, virksomhedsbesøg, faglige studier eller andet.

Stor udlandsrejse og andre aktiviteter

 • En rejse til  Zanzibar hvor eleverne, ud over at opleve den spændende og anderledes kultur på den afrikanske ø, blandt andet skal stifte bekendtskab med og deltage i hjælpearbejde.
 • Filmprojekt
 • Hyttetur i opstarten af skoleåret
 • Coachforløb hvor eleverne lærer at sætte sig mål og nå dem.
 • Vægt på projekt -og helhedsorienteret opgaver/undervisning’
 •  Større projekt inden studietur som omhandler kulturen i det land vi besøger, samt forståelse for denne
 • Øvelser/opgaver med fokus på din fremtid
 • Mindre ture/ekskursioner ud af huset
Lærere i 10. klasse
 • Kristina Weber Jensen (KW)
  Underviser i tysk i Ungemiljøet og i AUT
 • Randi Hærup Poser (RP)
  Underviser i historie og samfundsfag i ungemiljøet samt i dansk og engelsk i AUT.
 • Mette Hessellund (MH)
  Underviser i dansk i overbygningen og er den ene af skolens to musiklærere.
 • Maria Eskildsen (MES)
  Underviser i matematik i ungemiljøet. Underviser i AUT i fagene matematik og naturfag.
 • Andreas Emil Nyrop (AN)
  Klasselærer. Underviser i historie, idræt, samfundsfag, madkundskab og dansk. Matematik i AUT
 • Sofie Fjendbo (SF)
  Sofie underviser i ungemiljøet. Hun underviser primært i matematik og naturfag.
 • Christopher Peters (CS)
  Christopher underviser primært i indskolingen i matematik og natur/teknik. Derudover har han engelsk i ungemiljøet
 • Steffen Lynge Petersen (SP)
  Underviser i ungemiljøet i fagene matematik, naturfag og idræt. Fagansvarlig for matematik
 • Per Duelund (PD)
  Underviser i naturfagene og matematik i udskoling og AUT. IT-ansvarlig
 • Mulle Brunhøj-Esbensen (MU)
  Klasselærer og underviser på børnemiljøet/mellemtrinnet i dansk, tysk, historie, kristendom og billedkunst. Underviser i ungemiljøet i tysk.
 • Mads Egholm Andersen (ME)
  Underviser i Dansk, Engelsk, Idræt, Kristendom i både børnemiljø og ungemiljø
 • Mette Kaas (MK)
  Underviser og klasselærer i udskolingen + 10 klasse i dansk. Tovholder i udskolingen. Tillidsrespræsentant
 • Louise H. Rasmussen (LH)
  Underviser i ungemiljøet i dansk og kristendom. Støttelærer i dansk og engelsk. Fagudvalgsformand i dansk for ungemiljøet
 • Karine Østerholt (KØ)
  Karine underviser i overbygningen i fagene dansk og engelsk. Karine er fagudvalgsformand for engelsk.
 • Hanne Christiansen (HC)
  Hanne underviser primært i overbygningen i fagene fysik, biologi, geografi og matematik. Hun er fagudvalgsformand for fysik/biologi/geografi.
 • Danni Stilbjerg (DS)
  Underviser i ungemiljøet i fagene historie, samfundsfag, biologi og geografi. Underviser derudover i AUT i fagene dansk, engelsk og idræt
 • Dan Nielsen (DN)
  Dan underviser primært i overbygningen i fagene engelsk og tysk.
 • Astrid Fog (AF)
  Klasselærer og underviser i Matematik, historie og samfundsfag i ungemiljøet
 • Anne Mortensen (AM)
  Underviser og klasselærer i AUT i Dansk, Matematik, Engelsk og Dansk/Orientering. Samt Håndværk og Design i børnemiljøet og ved krea i ungemiljøet.