Loading...

10. klasse

10. klasse
Hvad er særligt i 10. klasse?
Tilbuddet om 10. kl. henvender sig både til de elever, der har brug for at dygtiggøre sig yderligere, inden de begynder på en ungdomsuddannelse, og til de elever, der har brug for lidt mere tid og nogle flere erfaringer, før de kan beslutte, hvad der videre skal ske.

OBS! Vi holder infomøde torsdag 18/1 – 17.00-18.00 på skolen – Tværvej 9

Klasseværelset:
 • 10. klasse holder til sit eget nyrenoverede hus med tilhørende grupperum.
 • Der er trådløst internet, printer og interaktiv tavle i klassen.
 • Alle elever arbejder på egen medbragt laptop.
 • Online-aflevering af hjemmearbejder, samt kommunikation mellem elever, forældre og lærere via intranet.
Vores forventninger til eleverne:
 • at de hver dag ved deres opførsel og engagement viser at de har valgt 10. klasse
 • at de viser interesse for arbejdsopgaverne
 • at de har orden i deres ting
 • at de møder til tiden
 • at de laver deres hjemmearbejde
 • at de har en positiv indfaldsvinkel til skolegangen
 • at de telefonisk eller på e-mail sygemelder sig
Forventninger vi vil imødekomme:
 • at vi hver dag ved vores engagement viser, at vi vil noget med netop denne aldersgruppe
 • at vi med udgangspunkt i netop 10. klasse, engagerer os i arbejdsopgaverne
 • at vi har en positiv indfaldsvinkel til unge mennesker

Grundfagene

Dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og idræt

Valgfag

Tysk, fysik/kemi

Ekstra fag

Kreativ blok, Valgfri (2 ugentlige lektioner)

Fordybelsesdage

10.klasse afholder ca én fordybelsesdag om måneden, hvor der afsættes en hel dag til fordybelse i et bestemt fag eller tværfagligt emne. Indholdet kan variere mellem faglig undervisning, gæstelærerbesøg, teambuildingsøvelser, virksomhedsbesøg, idræt, madlavning og desuden arbejde med personlige målsætninger.

Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering

To ugers brobygning i ungdomsuddannelser.

En større selvvalgt opgave med udgangspunkt i elevens egne uddannelses-/erhvervsønsker (OSO)

I forbindelse med udarbejdelsen af den selvvalgte opgave er der en fordybelsesuge med mulighed for erhvervspraktik, virksomhedsbesøg, faglige studier eller andet.

Stor udlandsrejse og andre aktiviteter

 • En rejse til den tidligere danske koloni Zanzibar hvor eleverne, ud over at opleve den spændende og anderledes kultur på den afrikanske ø, blandt andet skal stifte bekendtskab med og deltage i hjælpearbejde.
 • Fire dages filmlejrskole i Filmbyen i København.
 • Hyttetur med BS-aktiviteter.
 • Innovativt socialt iværksætterprojekt med lokal virksomhed.
 • Coachforløb hvor eleverne lærer at sætte sig mål og nå dem.
Lærere i 10. klasse
 • Monica Nielsen
  Monica underviser i både børne- og ungemiljø i fagene matematik og natur/teknik
 • Heidi Steen Nørby (HN)
  Heidi fungerer i ungemiljøet og 10.kl. Hun underviser primært i matematik og naturfag.
 • Steffen Lynge Petersen (SP)
  Steffen underviser i udskolingen i fagene matematik, fysik/kemi og idræt.
 • Sanni Lindegård (SL)
  Sanni underviser i overbygningen i fagene tysk, geografi og biologi og i mellemtrinnet i matematik, engelsk og natur/teknik. Hun er fagudvalgsformand i tysk.
 • Per Duelund (PD)
  Per underviser primært i overbygningen i naturfagene. Han er desuden it-ansvarlig på skolen.
 • Mulle Brunhøj-Esbensen (MU)
  Mulle underviser i dansk, historie og tysk på mellemtrinnet samt i tysk i udskolingen. Mulle er repræsentant for mellemtrinnet i pædagogisk udvalg.
 • Mads Egholm Andersen (ME)
  Mads underviser i dansk på mellemtrinnet og i udskolingen. Han bestrider jobbet som TR-suppleant.
 • Mette Kaas (MK)
  Mette underviser i primært dansk og engelsk i overbygningen. Mette er repræsentant for overbygningen i pædagogisk udvalg.
 • Louise H. Rasmussen (LH)
  Louise underviser primært i overbygningen og i specialcenteret i fagene dansk, historie og samfundsfag. Louise er fagudvalgsformand i dansk for overbygningen.
 • Kenneth Bukhave (KB)
  Skoleleder
 • Karine Østerholt (KØ)
  Karine underviser i overbygningen i fagene dansk og engelsk. Karine er fagudvalgsformand for engelsk.
 • Hanne Christiansen (HC)
  Hanne underviser primært i overbygningen i fagene fysik, biologi, geografi og matematik. Hun er fagudvalgsformand for fysik/biologi/geografi.
 • Danni Stilbjerg (DS)
  Danni underviser primært i overbygningen i fagene historie, samfundsfag, biologi og geografi.
 • Dan Nielsen (DN)
  Dan underviser primært i overbygningen i fagene engelsk og tysk.
 • Astrid Fog (AF)
  Astrid underviser primært i overbygningen i fagene matematik og samfundsfag. Astrid er fagudvalgsformand i historie/samfundsfag/kristendom.