Loading...

10. klasse “Home away from home”

10. klasse “Home away from home”
Hvem kan være elev i 10. klasse?
10. kl. på Nyborg Friskole henvender sig til de elever der har brug for at dygtiggøre sig yderligere fagligt, inden de begynder på en ungdomsuddannelse, og til de elever der har brug for lidt mere tid og nogle flere erfaringer, før de kan beslutte, hvad der videre skal ske. Er du til en mindre skole end folkeskolens 10. klasse, og gerne vil have et godt alternativ til efterskolen, er 10 klasse på Nyborg Friskole det rette valg.
Rammerne:
 • Gode venner og højt til loftet
 • 10. klasse holder til i sit eget nyrenoverede hus.
 • Det forventes at elever har egen computer med til undervisning hver dag
 • Lærere der vil dig og fællesskabet i 10. klasse
Vi møder hinanden med:
 • tillid, tolerance og nysgerrighed
 • engagement og vilje
 • overholder aftaler
Forventninger vi vil imødekomme:
 • at vi hver dag ved vores engagement viser, at vi vil noget med netop denne aldersgruppe
 • at de unge har medejerskab for deres 10. klasses skoleår
 • at vi har en ligeværdig indgangsvinkel til unge mennesker

Grundfagene

Dansk, matematik, engelsk, kulturfag, idræt

Valgfag

Tysk, fysik/kemi

Ekstra fag

Projektarbejde

Fordybelsesdage

I 10.klasse har vi  fordybelsesdage hver dag, hvor dagen går til fordybelse i et bestemt fag eller tværfagligt emne/projekt. Indholdet kan variere mellem faglig undervisning, gæstelærerbesøg, teambuildingsøvelser, virksomhedsbesøg, idræt, madlavning og desuden arbejde med personlige målsætninger.

Uddannelsesguide samt praktik

To ugers brobygning i ungdomsuddannelser.

En større selvvalgt opgave med udgangspunkt i elevens egne uddannelses-/erhvervsønsker (OSO)

Enten én ugentlig praktikdag hos en virksomhed, eller praktikforløb i en samlet uge eller to i løbet af skoleåret.

Stor udlandsrejse og andre aktiviteter

 • En rejse til  Zanzibar hvor eleverne, ud over at opleve den spændende og anderledes kultur, skal arbejde med et socialt projekt, fx undervisning af børn i den lokale skole eller lave en filmaften for børnene i den lokale by. Vi arbejder med et projekt omkring kulturforståelse som forberedelse på turen.
 • Filmprojekt
 • Hyttetur i opstarten af skoleåret
 • Coachforløb hvor eleverne lærer at sætte sig mål og nå dem.
 • Vægt på projekt -og helhedsorienteret undervisning.
 • Øvelser/opgaver med fokus på din fremtid samt OSO-opgave
 • Mindre ekskursioner ud af huset
Lærere i 10. klasse
 • Kristina Weber Jensen (KW)
  Underviser i tysk i Ungemiljøet og i AUT
 • Randi Hærup Poser (RP)
  Underviser i historie og samfundsfag i ungemiljøet samt i dansk og engelsk i AUT.
 • Mette Hessellund (MH)
  Underviser i dansk i overbygningen og er den ene af skolens to musiklærere.
 • Maria Eskildsen (MES)
  Underviser i matematik i ungemiljøet. Underviser i AUT i fagene matematik og naturfag. Matematikvejleder
 • Andreas Emil Nyrop (AN)
  Klasselærer. Underviser i historie, idræt, samfundsfag, madkundskab og dansk. Matematik i AUT
 • Sofie Fjendbo (SF)
  Sofie underviser i ungemiljøet. Hun underviser primært i matematik og naturfag.
 • Christopher Peters (CS)
  Christopher underviser primært i indskolingen i matematik og natur/teknik. Derudover har han engelsk i ungemiljøet
 • Steffen Lynge Petersen (SP)
  Underviser i ungemiljøet i fagene matematik og naturfag. Matematikvejleder
 • Per Duelund (PD)
  Underviser i naturfagene og matematik i udskoling og AUT. IT-ansvarlig
 • Mulle Brunhøj-Esbensen (MU)
  Klasselærer og underviser på børnemiljøet/mellemtrinnet i dansk, tysk, historie, kristendom og billedkunst. Underviser i ungemiljøet i tysk.
 • Mads Egholm Andersen (ME)
  Underviser i Dansk, Engelsk, Idræt, Kristendom i både børnemiljø og ungemiljø
 • Mette Kaas (MK)
  Underviser og klasselærer i udskolingen + 10 klasse i dansk. Tovholder i udskolingen. Tillidsrespræsentant
 • Louise H. Rasmussen (LH)
  Underviser i ungemiljøet i dansk og kristendom. Støttelærer i dansk og engelsk. Fagudvalgsformand i dansk for ungemiljøet
 • Karine Østerholt (KØ)
  Karine underviser i overbygningen i fagene dansk og engelsk. Karine er fagudvalgsformand for engelsk.
 • Hanne Christiansen (HC)
  Hanne underviser primært i overbygningen i fagene fysik, biologi, geografi og matematik. Hun er fagudvalgsformand for fysik/biologi/geografi.
 • Danni Stilbjerg (DS)
  Underviser i ungemiljøet i fagene historie, samfundsfag, biologi og geografi. Underviser derudover i AUT i fagene dansk, engelsk og idræt
 • Dan Nielsen (DN)
  Dan underviser primært i overbygningen i fagene engelsk og tysk.
 • Astrid Fog (AF)
  Klasselærer og underviser i Matematik, historie og samfundsfag i ungemiljøet
 • Anne Mortensen (AM)
  Underviser og klasselærer i AUT i Dansk, Matematik, Engelsk og Dansk/Orientering. Samt Håndværk og Design i børnemiljøet og ved krea i ungemiljøet.