Loading...
Glade og ivrige elever
Passionerede medarbejdere
års erfaring
En skole skabes af de mennesker, som færdes i den
“En skole skabes af de mennesker, som færdes i den. Det er dem, der giver den personlighed og puls.
De gør den til en levende organisme, der formes og udvikles og lever sit helt eget liv. Vores skole blev født i 1996, og den har allerede udviklet sig til en skole med sin helt egen identitet.”
Skolens grundlægger og tidligere skoleleder Bent Gangelhof
Skoleleder Jesper Vognsgaard
Vi lærer, når vi trives
Vi tror på vores skole, fordi vi hver dag kan se en masse børn, der trives – og først når man trives, kan man lære. Vi lægger vægt på:

  • Lave klassekvotienter, der giver tid og rum til den enkelte elevs behov og læring.
  • Engelskundervisning fra børnehaveklassen.
  • Mulighed for at aflægge folkeskolens afgangsprøver efter 9. og 10. klasse.
  • Tolerance, engagement og ansvarlighed i relationer mellem elever, forældre og lærere.
  • Tryghed og fællesskab i hverdagen.
  • Et højt fagligt niveau med undervisningstilbud, der har kreativ karakter, og som giver eleverne mulighed for at opleve og udvikle mange udtryksformer.
  • Kvalificering af eleverne, så de kan udvikle deres selvværd og leve op til fremtidens krav om faglige kompetencer, samarbejdsevner og lyst til at søge ny viden.
  • Tæt, åben og udviklende kontakt mellem skole og hjem.

Ferieplan
Se hvornår der er ferie i løbet af skoleåret.
Se ferieplanen
Nyheder
Læs mere
COVID-19
11. marts 2020
Torsdag, den 12. marts 2020.Kære forældre !Som I højst sandsynligt er orienteret om gennem medierne, lukker vi fra mandag den 16. marts skolen ned i 14 dage. Vi følger derfor de råd og opfordringer, som blev givet ved Statsministerens pressemøde i går, hvor vi som skole vil blive lukket ned fra på mandag af frygt for spredningen og udbredelsen af Covid-19 / Coronavirus. Det er derfor meget væsentligt, at I stadig følger de almene sundhedsmæssige foranstaltninger og giver os besked, hvis I bliver smittet med Coronavirus eller kommer i karantæne efter Styrelsen for Patientsikkerheds anvisninger.Som skrevet på Intra har vi hårdt brug for en melding fra jer forældre, som er en del af et nationalt beredskab såsom ældrepleje, sygehusvæsenet mv., og dermed er nødsaget til at passe jeres arbejde. Vi indskærper, at det kun handler om et nødberedskab og altså IKKE omfatter alm. logistiske og lavpraktiske udfordringer med pasning.! På denne melding bedes I også angive det specifikke tidsrum I har behov for pasning. Beskeden gives til Kenneth Bukhave på Intra – så hurtigt som muligt. Vores skønne elever vil blive undervist hjemmefra af klassens lærere. Informationer omkring opgaver, læsning mv. vil blive sendt fra lærerne. På denne måde kan vi opretholde en hensigtsmæssig kontakt og undervisning af vores elever, og på bedst mulig måde sørge for, at eleverne holdes så aktive og læringsparate som muligt. Det gælder for næsten alle fag, men i første omgang undtager vi de praktisk-musiske fag og idræt, som der ikke vil kunne undervises i på en god måde hjemmefra.Dette vil kunne gøres på mange forskellige måder såsom:• Traditionelle materialer – kopi-ark mv. og andre fysiske eksemplarer.• Læsning.• Brug af forskellige online-portaler, google tools osv. (opdateret på ugeplaner) osv. Fra 5.- 9. klasse er eleverne rimelig velbevandret på google drev, ugeplaner, classroom mv.• Google Meet.Fysiske materialer vil kunne afhentes i de respektive klasselokaler torsdag fra 12.00-17.00 og fredag fra 08.15 – 17.00. For AUT.-elever er materialerne i Vinkelrummet i det ”nye” hus. Hvis der opstår udfordringer med dette, bedes I kontakte Mads Groth, Serviceleder på 81 51 20 23.I kan holde jer løbende opdateret på Intra, og hvis der skulle komme ændringer eller tilføjelser til ovenstående vil det blive informeret her. Det er vigtigt, at I holder jer orienteret. Vi håber, I vil fortsætte med at løfte denne vigtige samfundsopgave i fællesskab, og med et smil på læben, guide vores dejlige børn og elever samt hinanden rigtig godt igennem.Med venlig hilsen Kenneth Bukhave
Læs mere
Musikteater 2020: Danmarks historier
07. marts 2020
Vi har lige afsluttet en fantastisk uge, hvor hele skolen har arbejdet med at sætte en musikteaterforestilling op. Omdrejningspunktet for forestillingen har været vores årstema: Danmark før, nu og i fremtiden. Alle elever, fra 0. årgang til 9. årgang, har arbejdet på tværs i udvalgte historiske perioder, hvor de sammen med lærerne har udviklet scenen.Læs mere og se flere billeder i denne artikel : https://fyens.dk/artikel/se-alle-billederne-nyborg-friskole-fortæller-danmarkshistorie-med-hippier-hulemænd-og-h-c-andersen?fbclid=IwAR27DS4LGu2mi1HsIReZgC0RUjotiWMxuHBX7Wa5X41hUEAuIWQWyYdWwds
Læs mere
Kom til infomøde om kommende 7. årgang og 10 klasse skoleår 20/21
21. januar 2020
Kom og hør om vores ungemiljø, hvad der sker i løbet af skoleåret samt undervisningen på Nyborg Friskole:7. årgang (skoleår 20/21) onsdag d. 19 februar kl 16:30-17:3010 klasse (skoleår 20/21) onsdag d. 19 februar kl 17:45-18:30 
Læs mere
Kunstprojekt er i mål
10. december 2019
Fernisering af kunstprojekt:
Læs mere
Hyggelig og kreativ dag på tværs af klasser
15. november 2019
I dag har store og små arbejdet sammen i mindre grupper omkring "Fortællinger fra danmarkshistorien" Super hyggelig og god stemning, hvor de store og små elever lærer hinanden at kende og lærer af hinanden. Se billeder på skolens Facebook og Instagram.
Kontakt os