Design > jas+co
Engelsk
 
Nyborg Friskole logo ...
 
Nyborg Friskole
 
 
Kontakt

Nyborg Friskole • Tværvej 9
5800 Nyborg • Tlf: 65 31 76 71
info@nyborgfriskole.dk

 
 
 
Du er her: INDMELDELSE

Ledige pladser 2017/18: Der er enkelte ledige pladser i 6 kl.,  2 pladser ledige i 7. kl. samt enkelte ledige pladser i 9. og 10. klasse.

      

 

Ansøgningsskema: tryk her


  

Optagelsesprocedure

Dannelse af hold til børnehaven sker i januar måned 1½ år før skolestart, og forældre informeres inden udgangen af januar måned.

Søskendebørn og personalebørn er garanteret plads.

Resterende pladser gives efter ”først til mølle” princip. Alle børn opskrevet i fødselsåret er ligestillet. Er der flere opskrevet i fødselsåret end der er ledige pladser, trækkes der lod.

Af de ikke optagne børn dannes en venteliste. Denne dannes på baggrund af ansøgningstidspunktet. Sker der fraflytning fra klassen, vil nr. 1 på ventelisten blive tilbudt pladsen. Der tages her højde for barnets køn.