Design > jas+co
Engelsk
 
Nyborg Friskole logo ...
 
Nyborg Friskole
 
 
Kontakt

Nyborg Friskole • Tværvej 9
5800 Nyborg • Tlf: 65 31 76 71
info@nyborgfriskole.dk

 
 
 
Du er her: OM SKOLEN

Nyborg Friskole

 
   

Nyborg Friskole er en ung skole, som blev grundlagt i 1996. Vi er en udviklingsorienteret, moderne og dynamisk skole, der er karakteriseret ved:

Fokus på faglighed, kreativitet og dannelse

Relativ lav klassekvotient.

Forpligtende socialt fællesskab

Den høje faglighed gennemsyrer alle aktiviteter. Lærerstaben er ambitiøs på deres elevers vegne og kendetegnende for skolen er de voksnes lyst til samværet med eleverne. Vi tilstræber, at lærerne underviser i få fag, som de brænder for og er rigtige dygtige til. Skolens faglige niveau og dermed elevernes gennemsnitlige resultat ved afgangsprøver, er meget højt. Effektiviteten af skolens samlede virke kan beskrives som værende af høj karakter.

Skolen har ca. 360 elever. Klassekvotienten er i gennemsnit 22 til og med 9. klasse og op til 26 på 10. årgang.

Det er vigtigt for os, at eleverne oplæres i social bevidsthed og lærer at begå sig godt i fællesskabet. Elevtrivsel og et godt klassemiljø er højt prioriteret og er bærende, når ånden på skolen skal beskrives. Mindst hvert tredje år gennemføres i samarbejde med Dansk Center for Undervisningsmiljø en undersøgelse af elevers trivsel på skolen, senest oktober 2014. Undersøgelsen viser, at skolens indsats er lykkedes over al forventning. Vi oplever ikke frafald, hvilket skyldes denne fokus på den enkeltes trivsel.

Vi har stor fokus på den enkelte elevs behov – uanset niveau. Af eleverne forventer vi, at de vil lære så meget som muligt og udvikle sig, og at forældrene, i samarbejde med skolen, arbejder for at skabe trivsel og udvikling hos den enkelte elev – individuelt såvel som en del af fællesskabet.

Nyborg Friskole er af Undervisningsministeriet certificeret som profilskole for specialundervisning.